پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال شانزدهم بهار 1387 شماره 45

مقالات

۲.

تجزیه و تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی و صادرات زعفران در ایران با تاکید بر استان فارس

۳.

بررسی آثار تولید بر بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بر تورم در اقتصاد ایران

۴.

پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پیاز، سیب و زمینی و گوجه فرنگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵