پژوهش ها و سیاست های اقتصادی - علمی-پژوهشی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی


اقتصادی


 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

مدیر مسئول: شاپور محمدی

سردبیر: محسن مهرآرا

مدیر داخلی:  نسرین پرستش

هیئت تحریریه :سید علی اکبر افجه ای، فتح الله تاری، فرهاد خداداد کاشی، تیمور رحمانی، سید محمدرضا سید نورانی، عباس شاکری، مهدی صادقی شاهدانی، حسین عباسی نژاد، وحید محمودی، الیاس نادران، حمید ناظمان، کامبیز هژبر کیانی

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی، کد پستی:1944841441 

تلفن:22771897(021)  فاکس: 22771897(021)

وب سایت:http://www.qjerp.ir/ 

پست الکترونیک:  info@qjerp.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴