پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هفدهم پاییز 1388 شماره 51

مقالات

۱.

رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط اصفهان با رویکرد ارزیابی عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی

۲.

دیدگاه های مختلف درمورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران

۴.

بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵