فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۹٬۷۹۳ مورد.
۲۱.

طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کانال توزیع استراتژی کانال توزیع تغییر در استراتژی کانال توزیع نگاه آینده نگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 808
با ورود شتابان، غول های عظیم به حوزه کانال توزیع مثل شرکت آمازون، شرکت دل، شرکت دایرکت لاین و سایر شرکت ها، تغییرات اساسی در حوزه کانال های توزیع بوجود آمده است. عادت شرکت به کانال های توزیع فعلی براثر ارزش مکتسبه از رویکرد فعلی کانال توزیع، آن ها را از درک فرصت های جدید ناشی از تغییر و تحولات پیشرفتی در حوزه کانال، نیازها و خواسته های مشتریان دور نگه داشته است. بدین منظور تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با انجام مصاحبه با 16 نفر از مدیران خبره و متخصص در حوزه کانال های توزیع به طراحی الگوی مفهومی در این زمینه پرداخته است. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که شناسایی عوامل علّی اثرگذار در تغییر استراتژی کانال توزیع می تواند منجر به دستاوردها و نتایجی از قبیل تمایزسازی مشتریان، تغییر بازار هدف، تغییر استراتژی توزیع، کاهش هزینه های توزیع، افزایش سهم بازار و حاشیه سود شود. نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که عوامل علّی اثرگذار در تغییر استراتژی کانال توزیع شامل قابلیت دسترسی به مشتریان، تجربه مشتریان، هزینه خدمات مشتریان، ارتباط مشتریان با سازمان و داشتن نگاه جامع و آینده نگرانه و عوامل تعدیل گر در فرآیند تغییر استراتژی کانال توزیع شامل زیرساخت و منابع، نوع و ماهیت صنعت و عوامل زمینه ای شامل نوع نگاه مدیران و شایستگی محوری شرکت.
۲۲.

چارچوبی برای مدیریت فرایندهای کاری چابک مبتنی بر مفهوم "لبه ی آشوب"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی مدیریت فرایندهای کسب و کار مدیریت فرایندهای چابک لبه ی آشوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 411
هدف از این مطالعه ارائه ی مدلی جامع از چابک سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار با بهره گیری از مفهوم "لبه ی آشوب" در سازمان می باشد که از طریق ابزار مصاحبه با 18 نفر از خبرگان، تلاش گردید اجزا مؤثر در چارچوب مدیریت فرایندهای سازمانی چابک شناسایی شود تا به وسیله ی آن بتوان در یک محیط پیچیده به منظور رسیدن به چابکی در مدیریت فرایندها، تعادل بین نظم درونی مدیریت فرایندها و بی نظمی ناشی از پویایی محیطی حفظ شود. پس از تحلیل یافته ها و استخراج کدهای اولیه(273 کد باز)، محوری(17 کد) و 5 کد گزینشی با ضریب پایایی به میزان 7/77، مدل مفهومی که از پارادایم استراوی و کوربین الگوبرداری شد، ترسیم گردید. یافته های پژوهش نشان داد که شرایط علی مدل شامل: فرهنگ متناسب، حکمرانی فرایند، نیروی انسانی شایسته، زیرساخت فناوری و درک و شناخت محیطی، عوامل مداخله گر شامل: کنترل و پایش مستمر فرایندها، رهبری، بسترها مشتمل بر استراتژی سازی مبتنی بر بداهه، ساختار و سازمان، پایداری خلاق در مرز آشوب، سازگاری پویا، یادگیرندگی سازمانی و راهبردهای مورد نیاز در مدل، مدیریت کیفیت فرایندها یکپارچگی مدیریت دانش با فرایندهای سازمان وکارآمدسازی اجزای چرخه ی عمر را در برمی گیرند که در نهایت بکارگیری آن ها، ارتقا و بهبود شاخص های عملکردی کمی و کیفی را بدنبال خواهند داشت.
۲۳.

مدیریت پسماندها در شهرهای هوشمند با استفاده از شبکه اینترنت اشیاء (IOT )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء بازیافت پسماند تفکیک شهر هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 362
در جهان امروز ، مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین وظایف مدیرت شهری است که هزینه و مشکلات اجرایی فراوانی دارد. عملیات جمع آوری ، دفع و بازیافت پسماندها به دلیل صرف هزینه های گزاف برای سرمایه گذاری در ایجاد ناوگان کامیون های حمل پسماند بسیار پر هزینه است. همچنین صرف هزینه های عملیاتی قابل توجه برای کارگران ، رانندگان ، سوخت و تعمیر و نگهداری ، مدیریت پسماند های شهری را به عملیاتی پر هزینه تبدیل کرده است . با توجه به هزینه های فراوان مدیریت پسماندهای شهری ، ایجاد بهبود های اندک در مدیریت پسماند های شهری ، منجر به صرفه جویی های بزرگ در هزینه های مدیریت پسماند ها خواهد شد . اینترنت اشیاء ( IOT ) یکی از ابزارهای کارآمد و مناسب برای کاهش هزینه های جمع آوری و مدیریت پسماندهای شهری است . در این مقاله ابتدا شاخص ها و الزامات زیر ساختی استقرار شهر هوشمند بیان شده اند . سپس پیش نیازهای استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری در موارد تفکیک ، جمع آوری و بازیافت پسماند های شهری معرفی شده اند . پس از آن یک مدل 5 لایه استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری پیشنهاد شده است . در پایان مقاله ، موانع استقرار اینترنت اشیاء در شهرها به اختصار بیان شده است .
۲۴.

Making Decision on Selection of Optimal Stock Portfolio Employing Meta Heuristic Algorithms for Multi-Objective Functions Subject to Real-Life Constraints(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Capital Decision Making Simulation Stock Portfolio Optimization Real-Life Constraints Multi-Objective Function

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 565
The purpose of this study is to make investment decisions with the approach of data envelopment analysis and making decision on selection of optimal stock portfolio employing meta heuristic algorithms for multi-objective functions subject to real-life constraints. The statistical population of this research in capital decision-making and selection of the optimal capital composition is 183 of the selected companies of Tehran Stock Exchange, which were finally 42 companies as justified investment options. After measuring the risk and return of efficient companies, the real limitations of the budget, requirements and expectations of the investor, determination and composition of the investment were formulated as a multi-objective model. For optimal decision, the modified genetic meta heuristic algorithm and MATLAB software with dual operators were used. Elimination of the risk minimization function in sensitivity analysis improved the level of decision return but also led to more risk. Eliminating the maximizing return function improved decision-making risk but also reduced investment return. Elimination of investment requirements and expectations improved returns and increased investment risk, but more companies became involved in optimal investment.
۲۵.

مروری بر نقش فناوری بلاکچین در بهبود مهارت های کارکنان در صنعت بیمه

کلید واژه ها: فناوری بلاکچین مهارت های کارکنان صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 890
در حوزه منابع انسانی، فناوری بلاکچین مزایای را از طریق تایید و تصدیق اطلاعات و هویت افراد فراهم آورده و همچنین میزان کارایی را در سازوکار و عملیات موجود فراهم می آورد ( کونچاو و همکاران، 2019). در گام اول، بلاکچین فرآیند ارزیابی و تایید سطح تحصیلات و مهارت های متقاضیان شغل تسهیل می کند. همچنین به بلاکچین به ثبت گواهینامه ها، مدارک، آموزش ها، عملکرد کارکنان در محل کار و در دسترس قراردادن برای ذینفعان کمک شایانی می کند(فرریرا ، 2020؛ 31).سوماً بلاکچین سیستم پرداخت و جبران خدمت- از جمله پرداخت های فرامرزی ، هزینه های بین المللی و تعهدات مالیاتی- را کارآمدتر نموده و از طریق خودکارسازی فرآیند پرداخت، بهره وری را افزایش دهد (کونچاو و همکاران، 2019). جلوگیری از تقلب و بهبود امنیت سایبری دیگر جنبه مهم این فناوری است (تیلور و همکاران، 2020). همه موارد فوق بر جنبه های مختلف منابع انسانی تاثیر چشمگیری گذاشته و بر همین اساس بلاکچین، سیستم مدیریت منابع انسانی را دستخوش تحول خواهد نمود. در این تحقیق به روش کتابخانه ای مروری بر نقش بلاکچین در بهبود مهارت های کارکنان در صنعت بیمه خواهیم داشت.
۲۶.

تاثیر مشغله کمیته حسابرسی بر مدیریت سود

کلید واژه ها: مشغله کمیته حسابرسی مدیریت سود واقعی مدیریت سود تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 583
هدف این تحقیق تاثیر مشغله اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین مشغله حسابرسی و مدیریت سود واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر در شرکتهایی که اعضای کمیته حسابرسی دارای چند سمت مدیریتی و اجرایی هستند مدیران شرکتها اقدام به رفتار فرصت طلبانه نموده و اقدام به مدیریت سود می نمایند.
۲۷.

Application of Grouped MCDM Technique for Ranking and Selection of Laptops in the Current Scenario of COVID-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: MCDM AHP BWM TOPSIS Laptop Selection

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 60
  In the modern technological age, laptops are widely used for doing various day-to-day activities and getting updates all around us. The COVID-19 situation is playing a vital role in a dynamic shift in buyer behavior with multiple personal computing devices at home. Prioritizing and selecting appropriate laptop devices is difficult because there are several options of laptops that are available in the market, and these are equipped with the latest features to do gaming, designing, attending online classes, and performing office and other everyday tasks. There are multiple selection criteria that are complex in nature. MCDM (Multiple Criteria Decision Making) approaches can handle and analyze these complicated criteria. By using MCDM techniques, decision-making can be done to select the top-ranked alternative from among the available alternatives. This paper exhibits a group of two MCDM techniques; Best Worst Method (BWM) and Analytical Hierarchy Process (AHP), which have been used to evaluate relative weights of considered conflicting criteria such as brand, price, storage capacity, RAM, processor, weight, touch screen, Bluetooth, and screen size, and these weights are used in the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) for ranking and selecting the best product of laptops.
۲۸.

اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در دولت الکترونیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت الکترونیک فساد اداری فناوری اطلاعات مبارزه با فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 993
آمارهای سازمان شفافیت بین الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال های اخیر نشان دهنده وضعیت ناخوشایند رتبه عمومی کشور در این حوزه می باشد. عدم یکپارچگی بین سازمانی و از دست رفتن بخش عمده ای از پروژه های این حوزه طی حملات باج افزاری اخیر به دلیل نداشتن نقشه راه جامع سبب شده است تا حد زیادی جایگاه فناوری اطلاعات در این حوزه در کشور کتمان گردد. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل دولت الکترونیک با تمرکز بر مقابله با فساد در ایران با رویکرد اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در راستای شکل گیری ساختار جامع دولت الکترونیک انجام گرفته است. پژوهش برمبنای هدف، کاربردی-توسعه ای، برمبنای روش از نوع آمیخته متوالی- اکتشافی و از نظر مسئله پژوهشی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان در زمینه دولت الکترونیک و رفتار سازمانی و در بخش کمی، کارمندان بازرسی و نظارت، حراست و مدیران اجرایی دستگاه های اجرایی منتخب و تعدادی از اساتید حاذق دانشگاه است. روش نمونه گیری در مرحله کیفی، قضاوتی و در مرحله کمی، خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده در مرحله کیفی، مصاحبه  و در مرحله کمی، پرسشنامه با سؤالات بسته می باشد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله دوم از روش دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و دسترسی به شبکه، قوانین و مقررات ، خدمات و سرمایه انسانی ضمن اثرگذاری بر کاهش فساد، اولویت های کلیدی را در ساختار دولت الکترونیک شکل می دهند. لذا دولت الکترونیک عاملی اثرگذار بر کاهش فساد است و این امر زمانی محقق می شود که اجزای دولت الکترونیک به درستی مورد توجه قرار گیرند.
۲۹.

ارائه مدل رهبری شوخ طبعانه در سازمان های تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شوخ طبعی رهبری شوخ طبعانه نیروگاه حرارتی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 185
با توجه به اهمیت وجود فضای بانشاط و تعامل دوستانه مدیران ارشد با کارکنان و ترجیح رهبران شوخ طبع به رهبران جدی و عبوس، این پژوهش با هدف ارائه مدل رهبری شوخ طبعانه در سازمان های تولیدی با مطالعه صنعت تولید برق حرارتی، به روش کیفی و منطبق بر نظریه داده بنیاد انجام گرفت. تحقیق از لحاظ ماهیت اکتشافی و از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است. براساس روش نمونه گیری قضاوتی-هدفمند و با هدف دستیابی به اشباع نظری، با 21 نفر از مدیران ارشد نیروگاه ها، که با مفهوم شوخ طبعی و به کارگیری آن در هدایت نیروگاه آشنا بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار شد. قابلیت اعتماد مصاحبه های انجام گرفته، با آزمون کاپای کوهن تایید شد و ضریب توافق 82 درصد حاکی از توافق خوب بین خبرگان بود. بر اساس تحلیل گزاره های کلامی خبرگان، 135 مفهوم اصلی استخراج و در نهایت 9 مقوله اصلی مشخص گردید. سپس مدل رهبری شوخ طبعانه با رویکرد چارمز، با توجه به ویژگی ها و مولفه های موثر بر آن برای نخستین بار در سازمان های تولیدی ایران ارائه شد. نتایج حاکی است که رهبری شوخ طبعانه می تواند در دنیای رقابتی امروز به صنعت تولید برق حرارتی کشور کمک کند تا در بهبود فضای کاری از این سبک بهره برده و به مزیت رقابتی در قبال رقبا دست یابند.
۳۰.

معرفی "فناوری های پایه" به عنوان مفهومی نو در ادبیات مدیریت فناوری: تحلیل مفهوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری فناوری های پایه تحلیل مفهوم علم تا فناوری روش هیبرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 274
استفاده از ادبیات گذشته فناوری برای فهم آینده فناوری کافی به نظر نمی رسد از اینرو همراه با تغییرات پرشتاب فناوری مفاهیم آن نیز نیاز به تکامل دارد؛ با توجه به اهمیت فناوری های پایه و ویژگی های منحصر به فرد آن، این فناوری ها به عنوان یک مساله با اهمیت مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم فناوری های پایه، رسیدن به یک تعریف اولیه و کاربرد آن در تحقیقات بعدی در جهت شفاف سازی مفهوم فناوری های پایه در ادبیات انجام شده است .برای دستیابی به این هدف از روش هیبرید استفاده شد؛ در مرحله نظری به بررسی مفهوم فناوری های پایه در متون WOS، پرداخته شد. در مرحله میدانی از روش تحلیل مفهوم و ترکیب رویکرد واکر و اوانت و سودابی با 12 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاهی از رشته های مختلف مهندسی و مدیریت که دارای سوابق علمی و اجرایی در این زمینه بودند مصاحبه های عمیق صورت گرفت و تحلیل نهایی با ابزار تحلیل استراوس و کوربین انجام پذیرفت. درنهایت چهارچوب تحلیل مفهومی به عنوان مبنایی جهت تحلیل مفهوم فناوری های پایه ارائه شد. همچنین با تعیین جایگاه آن در سطح بلوغ فناوری و تعیین معیار ها و بیان ویژگی های آن اقدام به ارائه یک تعریف جامع از فناوری های پایه شد. نتایج این بررسی میتواند تصویری عینی و قابل درک از فناوری های پایه و کاربردهای آن ارائه دهد و زمینه ای برای توسعه تحقیقات بعدی و روشن کردن ابعاد جدید از فناوری باشد. همچنین با توجه یافته های پژوهش در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه شده است .
۳۱.

Energy-Efficient and Reliable Deployment of IoT Applications in a Fog Infrastructure Based on Enhanced Water Strider Algorithm(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Internet of Things Fog Computing energy-efficient applications deployment courtship learning-based water strider algorithm Metaheuristic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 315
Fog computing is considered a promising solution to minimize processing and networking demands of the Internet of things (IoT) devices. In this work, a model based on the energy consumption evaluation criteria is provided to address the deployment issue in fog computing. Numerous factors, including processing loads, communication protocols, the distance between each connection of fog nodes, and the amount of traffic that is exchanged, all have an impact on the re-search system's overall energy consumption. The power consumption for implementing each com-ponent on the fog node as well as the power consumption for information exchange between the fog nodes are taken into account when calculating each fog node's energy use. Each fog node's energy consumption is closely correlated to how its resources are used, and as a result, to the average normalized resource utilization of a fog node. When the dependent components are spread across two distinct fog nodes, the transfer energy is taken into account in the computations. The sum of the energy used for transmission and the energy used for computational resources is the entire amount of energy consumed by a fog node. The goal is to reduce the energy consumption of the fog network while deploying components using a novel metaheuristic method.  Therefore, this work presents an enhanced water strider algorithm (EWSA) to address the problem of deploying application components with minimum energy consumption. Simulation experiments with two scenarios have been conducted based on the proposed EWSA algorithm. The results show that the EWSA algorithm achieved better performance with 0.01364 and 0.01004 optimal energy consumption rates.
۳۲.

ارائه الگوی گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی در صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گذار فناورانه نسل چهارم انقلاب صنعتی صنعت خودرو روش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 801
پژوهش حاضر باهدف سنتز ادبیات گسترده در مورد گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی صورت گرفته تا چارچوب جامع و یکپارچه ای از صنعت 4.0 را در قالب پارادایم صنعت خودرو ارائه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 2017 تا مارس 2022 می باشد، در این راستا 354 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 35 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوطه با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، درمجموع 107 کد 24 مفهوم، 7 مقوله کلیدی طی فرآیند جستجو و ترکیب نظام مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد مهم ترین مقوله های کلیدی شناسایی شده شامل؛ منابع، عوامل سازمانی، سیاست های دولت، عوامل فرهنگی، بازار، عوامل قانونی- حمایتی و محیط نهادی است که در سه رده عوامل اصلی، زمینه ای و محیطی دسته بندی شدند و درنهایت پس از طی مراحل هفت گانه پژوهش الگوی گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی تدوین گردید. این پژوهش درک عمیق از ادبیات موجود در مورد صنعت4.0 را با سازماندهی عوامل مؤثر بر آن ارائه می دهد و می تواند در سیاست گذاری صنعت خودرو جهت گذر از فناوری های قدیمی به سمت فناوری های هوشمند مورداستفاده قرار گیرد.
۳۳.

بررسی تحلیلی مولفه های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری انقلاب صنعتی چهارم صنعت خودرو ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 938
با انقلاب های صنعتی، تغییرات اساسی در فناوری و الگوهای تولید به وجود آمده است. معرفی فرآیندهای اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات در دگرگونی های کار ماشینی و دستی به انقلاب صنعتی چهارم منجر شد. این توسعه که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود، منجر به ظهور مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوى اثر فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران مى باشد. پژوهش حاضر ازنظر بعد محیط، از نوع کتابخانه اى و میدانى است. براساس کاربردى بودن نتایج، پژوهش حاضر کاربردى است. همچنین با توجه به موضوع، ماهیت پژوهش حاضر توصیفى و از نوع همبستگى است. جامعه آمارى این پژوهش را، معاونان و مدیران صنعت خودرو تشکیل مى دهند. براى روایى پرسشنامه از روایى صورى و براى پایایى از ضریب پایایى اشتراکى و ترکیبى استفاده شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها، با بکارگیرى نرم افزارهاى SPSS و Expert Choice ،از ضریب همبستگى، تحلیل سلسله مراتبی و آزمون تى تک نمونه اى استفاده شد. یافته هاى حاصل از آزمون روش تحلیل سلسله مراتبیAHP درخصوص میزان اهمیت مولفه های فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو نشان مى دهد، عوامل قانونی و حمایتی با وزن 190/0 رتبه اول، منابع با 0.169 در رتبه دوم، عوامل سازمانی با 0.157 در رتبه سوم، محیط نهادی با0.145 در رتبه چهارم، سیاست های دولت با 0.120 در رتبه پنجم، بازار با وزن 0.117 در رتبه ششم و در نهایت عوامل فرهنگی با 0.102 در رتبه هفتم قرار دارد. توجه به شاخص های اساسی در اهمیت فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو کمک خواهد کرد تا این صنعت بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.
۳۴.

بررسی اثرات بیماری کووید-۱۹ (کرونا) بر توان یادگیری دانش آموزان (مقطع دوره متوسطه شهرستان اردبیل)

کلید واژه ها: بیماری کرونا توان یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 134
از پایان سال 1398 تا کنون بیماری کرونا باعث مختل شدن زندگی عادی عموم مردم شده است. در حقیقت تمامی بخش های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جوامع درگیر و دست خوش تغییرات اساسی شده است که دراین بین بی شک یکی از چالش برانگیزترین نهاد مورد آسیب دیده حاصل از این بیماری نظام آموزشی می باشد لذا در این تحقیق به دنبال بررسی اثرات بیماری کووید-۱۹ (کرونا) بر توان یادگیری دانش آموزان (مقطع دوره متوسطه شهرستان اردبیل) پرداختیم. بازه زمانی این تحقیق سال تحصیلی 1399، 1400 و 1401 و جامعه آماری تحقیق مربوط به دوره متوسطه شهر اردبیل بوده که نهایتاً 240 دانش آموز برای نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردیده شد. بر اساس نتایج حاصل از آماره (آزمون) پیرسون، تمامی عوامل موجود در زمان کرونا بر توان یادگیری دانش آموزان به ترتیب نگرش ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش در دانش آموزان، بسط و اصلاح دانش آموزان، استفاده معنادار از دانش در دانش آموزان و عادت های ذهنی تأثیر معکوس دارند بدین معنا که بیماری کرونا تاثیر منفی بر تمامی عوامل یادگیری داشته است.
۳۵.

عملکرد پایداری شرکتی و ریسک سیستماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد زیست محیطی عملکرد اجتماعی راهبری شرکتی ریسک سیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 750
هدف: باتوجه به اینکه امروزه موفقیت و پایداری کسب و کار، علاوه بر درآمد بر مبنای شاخص های غیرمالی مربوط به عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکت سنجیده می شود، هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط ابعاد فرامالی عملکرد پایداری شرکتی و ریسک سیستماتیک می باشد. روش: در این پژوهش، از جامعه آماری موردنظر یعنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه ای به تعداد 96 شرکت طی سال های 1393 تا 1397 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و داده های مربوط، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که عملکرد پایداری شرکت ها ارتباط معناداری با ریسک سیستماتیک ندارد.نتیجه گیری: درکنار نتایج تجربی مختلط از پیوند ابعاد غیرمالی و ابعاد مالی عملکرد شرکت ها، باتوجه به یافته پژوهش حاضر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی توانایی اثرگذاری بر ریسک ذاتی بازار را ندارد؛ که البته طبق برخی یافته ها شرایط بی ثباتی بازارهای مالی می تواند نقش تعدیل کننده ای در ماهیت و قدرت روابط ریسک و عملکرد غیرمالی شرکت ها ایفا نماید.دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند سازمان های تجاری، مدیران و سرمایه گذاران را در شناخت تأثیر عملکرد پایداری در راستای ایجاد ارزش مشترک برای ذی نفعان، جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری بر معیار پایداری یاری نماید.
۳۶.

ارزیابی مؤلفه های تاب آوری در سازمان های پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری ارزیابی سازمان پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 81
هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی مؤلفه های تاب آوری در سازمان های پایدار بود. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونان، کارکنان و اعضای سازمان های دولتی مختلف کرمانشاه بودند؛ کسانی که با موضوع تاب آوری سازمانی آشنایی داشتند و دارای مدرک کارشناسی به بالاتر بودند. جهت انتخاب نمونه آماری تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. بر این اساس، تعداد 396 نفر که دارای معیار ورود می باشند، انتخاب شدند. مدیران، معاونان و کارکنان در هنگام مراجعه در صورت احراز شرایط ورود به مطالعه پرسشنامه های پژوهش بین آنها توزیع شد. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد کونور و دیویدسون (2003) و مک مانوس (2009) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تاب آوری در سطح قابل قبولی قادر به پیش بینی مؤلفه های ارزش ها (0/80)، برنامه ریزی (0/83)، سازمان دهی (0/71)، هماهنگی (0/77)، یادگیری (0/66)، چابکی (0/67) و کنترل هزینه (0/70) است. همچنین، ارزیابی مؤلفه های تاب آوری نشان داد که مقدار آماره تی مؤلفه برنامه ریزی نسبت به سایر متغیرها در سازمان های پایدار در سطح بالاتری قرار دارد و از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. در سازمان های مورد بررسی، از بین مؤلفه های تاب آوری، مؤلفه چابکی و یادگیری از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند.
۳۷.

حسادت در محیط کار بر اساس نظریه مقایسه اجتماعی: پیشایندها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسادت در محیط کار نظریه مقایسه اجتماعی پیشایندهای حسادت در محیط کار پیامدهای حسادت در محیط کار شرکت ساپکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 551
یکی از مسائل مهم و قابل بحث در حوزه عواطف و احساسات کارکنان، بحث حسادت در محیط کار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی پیشایندها و پیامدهای حسادت در محیط کار بر اساس نظریه مقایسه اجتماعی است. بدین منظور در ابتدا چارچوبی برای درک پیشایندها و پیامدهای حسادت در محیط کار بر اساس نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر ایجاد گردید و در گام بعد به پیاده سازی و اجرای این مدل در شرکت ساپکو پرداخته ایم. در این راستا تعداد 158 پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بین اعضای نمونه توزیع گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که خودشیفتگی، روان رنجوری و رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر حسادت در محیط کار دارد؛ عزت نفس و کنترل ادراک شده تاثیر منفی و معناداری بر حسادت در محیط کار دارد. همچنین نتایج نشان داد حسادت در محیط کار تاثیر منفی و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و ادراکات سازمانی دارد؛ حسادت در محیط کار تاثیر مثبت و معناداری بر قصد ترک شغل، بی تفاوتی اخلاقی و رفتار کاری غیرمولد دارد.
۳۸.

مرور نظام مند متون علمی توسعه اخلاق کسب و کارهای اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اخلاق کسب و کار کارآفرینی اجتماعی کسب و کار اجتماعی مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 39
یکی از زمینه های جدید مطالعه در سالیان اخیر مربوط به اخلاق کسب و کار و توسعه آن می باشد. ادبیات تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی مصادیق ارزش های اخلاقی در برخی کارآفرینان اجتماعی و به طور خاص کسب و کارهای اجتماعی بیش از سایر کسب و کارها قابل مشاهده می باشد. با توجه به اینکه پژوهش در این زمینه بسیار اندک بوده و نیازمند مطالعه هر چه بیشتر جهت شناسایی ابعاد و عوامل موثر بر آن می باشد، فلذا در این مطالعه بررسی می شود که در تحقیقات توسعه اخلاق کسب و کارهای اجتماعی چه عناصری مد نظر قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد، به لحاظ هدف کاربردی بوده و بر اساس روش مرور سیستماتیک عنوان می گردد. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات حوزه توسعه اخلاق کارآفرینی و کسب و کارهای اجتماعی در بازه زمانی از ابتدای انتشار تا سال 2022 و شامل 832 تحقیق است. شکست انتقال آموزه های اخلاق کسب و کار به محیط واقعی کار و نبود نظریه ها و مدل های تبیین کننده در این زمینه، از یافته های مهم مطالعه حاضر و مهم ترین شکاف تحقیقاتی شناسایی شده می باشد. همچنین انجام مرور متون سیستماتیک با استفاده از چارچوب وتن و استخراج مدل ساختار تئوری داده بنیاد از آن، یافته های دیگر این تحقیق می باشند.
۳۹.

تاثیر پویایی زنجیره تامین بر عملکرد پایدار شرکت با قابلیت تولید مجدد و تاب آوری زنجیره تامین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد پایدار شرکت پویایی زنجیره تامین قابلیت تولید مجدد تاب آوری زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 213
در طی دهه های اخیر با کمیاب شدن منابع جهان و همچنین تغییر دیدگاه مشتری به فراتر از محصول و خدمات، شرکت های تولیدی و خدماتی باید به فراتر از سود اقتصادی محصولات و خدماتشان بیندیشند و تمام تلاش خود را برای حفظ این منابع و بهبود وضعیت کشور و جهان به کار گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پویایی زنجیره تامین بر عملکرد پایدار شرکت با نقش میانجی قابلیت تولید مجدد و تاب آوری زنجیره تامین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط فعال شهرک صنعتی سپیدرود رشت در نظر گرفته شده است. داده ها از  48 شرکت از طریق پرسشنامه طیف لیکرت 5 گزینه ای جمع آوری شد و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری پژوهش نشان داده است که پویایی زنجیره تامین بر قابلیت تولید مجدد و تاب آوری زنجیره تامین موثر است. همچنین قابلیت تولید مجدد بر عملکرد پایدار شرکت و تاب آوری زنجیره تامین اثر مثبت دارد. تاب آوری زنجیره تامین بر عملکرد پایدار شرکت مستقیم و غیرمستقیم از طریق قابلیت تولید مجدد و پویایی زنجیره تامین اثر مثبت دارد. در این مقاله نقش مستقیم پویایی زنجیره تامین بر عملکرد پایدار شرکت، تایید نشد. بنابراین نتیجه می شود که شرکت های کوچک و متوسط در راستای بهره برداری از فرصت های عملکرد پایدار، باید محرک های پویایی زنجیره تامین را مد نظر قرار داده و زمینه توسعه عملکرد پایدار شرکت را با استفاده از پویایی زنجیره تامین به صورت غیرمستقیم از طریق قابلیت تولید مجدد و تاب آوری زنجیره تامین فراهم آورند.
۴۰.

Computer Modeling of the Economy Dynamics of Ukraine, Taking into Account the Socio-Economic Clustering of Society(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model Dynamics Equation Savings price Information technology Model Experimental Research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 593
The object of the research is the economic dynamic of a depressed low-productive economy, as exemplified by the modern Ukrainian economy. With the purpose to analyze the main causes and consequences of such an economy, the characteristic tendencies of its functioning, activation of the processes of reformation and growth, there was developed the dynamic economic model with significant share of consumer import and export of raw materials, with the use of IT technology. The model also takes into account the socio-economic clustering of a society. It is formalized in the space of economic variables, which describes respectively the savings (liquid capital) of the main social groups involved in the economy, the prices of consumer products in the domestic and foreign markets, the price of exported raw materials for the exchange rate.The model is intended for qualitative analysis of the processes occurring in the economy described by it, and for conducting computational experiments on the basis of information technologies in simulation mode with its parameters, which allows to identify the most characteristic features of the object of the research. The results of experimental researches with the model allowed to establish the main periods of economic dynamics represented by the dynamic variables model, its specificity and social consequences for the society, which is characterized by a bimodal distribution of savings. There was investigation the dependence of the mode solution from it parameters which means in practice the dependence of economic dynamics from the change of individual conditions and factors of economic development.The obtained results are important for informational and analytical support of decision making processes in order to bring the being studied economy out of a low-productive state.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان