مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدیر مسئول: محمدرضا حاتمی

سردبیر: عباس منوچهری

مدیر داخلی: مرتضی بحرانی

تلفن: 22570666و 22570777(021) (داخلی 238)  

وب سایت: http://isih.ir/

پست الکترونیک: interdisciplinary87@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۸
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷