مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال چهاردهم زمستان 1393 شماره 56 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر برانگیختن آگاهی نحوی و معنایی بر تقویت توانش گفتمانی زبان آموزان دوره های ضمن خدمت نظامیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

آسیب شناسی نظامِ مدیریت عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

طراحی الگوی بومی عوامل مؤثر بر توزیع پاداش در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

الگوی بازطراحی سامانه ی آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز با تأکید بر تداوم آماد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آماد جنگ ناهمتراز سامانه ی آماد و پشتیبانی تداوم آماد اقلام آمادی ساختار و زمینه سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۷۰۱
۵.

شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) یک پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه ی عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی (با در نظر گرفتن نقش واسطه رضایت سازمانی و هویت سازمانی - مطالعه در مرکز نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰