مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال چهاردهم بهار 1393 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

موانع اجرای راهبرد های سازمانی در دانشگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

الگوی فرماندهی در یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تطبیقی تأثیر سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی بر توسعة رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: یکی از مراکز نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطة چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری برون سپاری آماد و پشتیبانی نزاجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۶ تعداد دانلود : ۸۰۸
۵.

برون سپاری اجرایی در آماد و پشتیبانی نزاجا؛ از نظریه تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تأثیر سبک رهبری فرماندهان صف بر رضایت و عملکرد دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰