مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی زمستان 1388 شماره 36

مقالات

۲.

مدل پیشنهادی به منظور اجرای آموزش الکترونیک در نزاجا (با تأکید بر دوره های عالی رسته ای)

۳.

بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت دانشجویان دانشگاه امام علی علیه السلام و راهکارهای ارتقای آن

۶.

بررسی تأثیر ماهیت شغلی بر خلاقیت در سازمان (مطالعه موردی: مدیران آموزشی دانشگاه امام علی علیه السلام)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۷۴۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲