مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی پاییز 1388 شماره 35

مقالات

۳.

بانکداری مجازی به عنوان یکی از راه های ایجاد احساس امنیت خاطر در اقشار نظامی و بررسی علل عدم استقبال عموم مردم ایران از بانکداری مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۵۱۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶