مدیریت نظامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت نظامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر فتح ا... رشید زاده
ناشر: دانشگاه افسری امام علی (ع)
p-issn: ۱۷۳۵-۵۶۹۹
صاحب امتیاز: دانشگاه افسری امام علی (ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
مدیر داخلی: دکتر غلامرضا عباسیان
مدیر اجرایی: دکتر امید ویسی
هیئت تحریریه: سید داوود آقایی، ناصر میرسپاسی، حسین رحمان سرشت، سید محمد میرکمالی، محمدعلی شیرخانی، عزت اله عزتی، ناصر عباس زاده
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان حر، دانشگاه افسری امام علی(ع)، معاونت پژوهش،دفتر نشریه
تلفن: ۰۲۱۶۱۰۴۸۵۹۹
وب سایت: http://jmm.iranjournals.ir/
پست الکترونیکی: iamu.pajoohesh@gmail.com
فکس: ۰۲۱۶۶۴۶۷۴۴۴
کد پستی: ۱۳۱۷۸۹۳۴۷۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰