مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال سیزدهم تابستان 1392 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری از عملکرد دانشگاه در سال تحصیلی 92-91(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شناسایی الزامات و نیازهای آموزشی در حوزه هوافضا و هوانوردی نظامی در افق 1404 در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه بین هوش تصویری و میزان یادگیری زبان عمومی و زبان تخصصی در دانشجویان (مطالعه موردی ، دانشگاه افسری امام علی (ع))(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 799
۴.

بررسی تاثیر آموزش های دوره عالی رسته ای بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی : نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی (اعتماد ، انسجام و مشارکت اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰