مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال سیزدهم پاییز 1392 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدیریت ریسک در محیط های نظامی و ارائه ی یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه ی بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مکان یابی مراکز حسّاس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص های هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکان یابی پدافند غیرعامل مراکز حسّاس مناطق مرزی ایران و ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۹ تعداد دانلود : ۸۸۳
۳.

ارائه ی الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش های پژوهش محور در دانشگاه های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش لندفرم های ارتفاعات شمال شهر تهران(دره ها) بر دفاع از شهر (با تاکید بر پدافند غیرعامل) در جنگ های ناهمطراز(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی مدیریت نظامی حضرت داود (ع) از دیدگاه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲