مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی تابستان 1391 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
۳.

آزمون فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد خالص دارایی های عملیاتی (پدیده تورم ترازنامه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۶۷۳
۵.

بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: صنعت خودرو و ساخت قطعات(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی رابطه ی بین عملکرد مالی شرکت و زمان بندی گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶