مقالات

۳.

بررسی تأثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت های سودآوری بر ساختار سرمایه

۶.

تاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷