مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی پاییز 1391 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین معیارهای ارزیابی متوازن و رتبه بندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
۳.

اثر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر هزینه حقوق مالکانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملی فاما - فرنچ(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی سود بر اساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۵۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶