مقالات

۲.

تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

کلید واژه ها: حسابرسان مستقل ترکیب سهامداران اعتبار بخشی تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها و موسسات دولتی و بانکها تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت نحوه استفاده از گزارش حسابرسان مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۵۰
با توجه به تضاد منافع و تاثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه های ذی نفع، انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت، گواهی و اعتبار بخشی به اطلاعات، امری ضروری است. گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری می شود و مبنای تصمیم گیری گروه های ذی نفع در شرکتهاست. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل عدم تاثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها، وزارت خانه ها و موسسات دولتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان برسی بورس اوراق بهادار تهران و بانکها می باشد.....
۵.

سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

کلید واژه ها: صورت های مالی متغیرهای حسابداری نسبت های مالی پیش بینی سود تحلیل مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۴
"این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی می پردازد. نتیجه اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان می دهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری در نمونه ای متشکل از 71 شرکت بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 79-1370 مورد آزمون قرار گرفته است....."

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷