مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم بهار 1392 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارتباط بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی و نقش گزارشگری محافظه کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارتباط راهبرد تنوع بخشی و ارزش سطح نگهداشت وجه نقد با بازده غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۶۱۵
۷.

نابرابری اطلاعات: شواهدی در رابطه با دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶