مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم تابستان 1392 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رتبه بندی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس دیدگاه تهیه کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان صورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه ی عمر شرکت بر بازده ی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶