فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹٬۱۶۰ مورد.
۴۱.

انواع مختلف ساخت چپ نشانی در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چپ نشانی عنصر جایگزین ارتباط نحوی محدودیت های توزیعی بازسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 63
در پژوهش حاضر ویژگی های انواع ساخت چپ نشانی در زبان فارسی معرّفی و بررسی می شود. در ساخت چپ نشانی، سازه ای از جمله به جای قرارگرفتن در جایگاه اصلی خود، در آغاز بند واقع می شود و جای آن را عنصری جایگزین اشغال می کند. این مطالعه که برمبنای معیارهای معرّفی شده توسط چینکوئه (1990) و وستبری (2016) برای تشخیص و تعیین انواع ساخت چپ نشانی صورت می پذیرد، نشان می دهد که زبان فارسی دارای دو نوع ساخت چپ نشانی منفصل و واژه بستی است. برای اثبات وجود این دو نوع چپ نشانی در زبان فارسی، در این پژوهش، تفاوت ساختاری چپ نشانی منفصل و واژه بستی  از دو جنبه میزان ارتباط نحوی عنصر چپ نشان و بند مربوطه و محدودیت های توزیعی حاکم بر این ساخت ها مطالعه می شود. این بررسی نشان می دهد که در ساخت چپ نشانی منفصل نسبت به ساخت چپ نشانی واژه بستی در زبان فارسی، بین سازه آغازین و ادامه بند ارتباط نحوی کمتری برقرار است؛ درمقابل، بر ساخت چپ نشانی منفصل در مقایسه با ساخت چپ نشانی واژه بستی محدودیت های توزیعی بیشتری حاکم است.
۴۲.

مفهوم سازی «تعارف» در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارفات ایرانی کنش گفتار ارتباطات اجتماعی ایرانی زبان فارسی گویشوران غیرایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 473
تعارف از مهم ترین مؤلفه های هویت فرهنگی ایرانیان و عنصر اصلی ادب آیینی فارسی است و نقش مهمی را در ارتباطات ایرانیان و ارتباطات بین فرهنگی میان ایرانیان و غیرایرانیان ایفا می کند. شناسایی تعارف یکی از امکان ها و شرایط عمده در شناسایی وضعیت فرهنگ و زندگی روزمره ایرانی است. این مقاله با بهره گیری از جامعه شناسی صوری زیمل و نظریه کنش گفتار آستین در زبان شناسی به بررسی جایگاه «تعارف ایرانی» در آموزش زبان فارسی و پیچیدگی های کلامی آن می پردازد. تعارف، علی رغم در هم تنیدگی با زبان و فرهنگ ایرانی، در پژوهش های زبان و فرهنگ ایرانی به عنوان زبان دوم چندان مورد توجه نیست. تعارف ایرانی جنبه های مختلف و متعددی دارد و به نسبت موقعیت، سن، تحصیلات و سطح اجتماعی افراد متغیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی و دیدگاه فارسی آموزان خارجی از یادگیری تعارفات ایرانی هنگام قرارگیری آن ها در شرایط مختلف است و نیز روش تحقیق به صورت مصاحبه غیر حضوری با فارسی آموزان خارجی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد. میزان آگاهی بسیاری از فارسی آموزان خارجی برای یادگیری تعارفات ایرانی زیاد بود و آموزش تعارفات ایرانی را برای ارتقاء کیفیت یادگیری زبان فارسی الزامی دانستند. به دلیل ناآشنایی زبان آموزان غیرفارسی زبان با تعداد محدودی از ساختارهای اجتماعی تعارف و کنش های گفتاری با مشکل مواجهه می شدند. هم چنین یافته ها نشان می دهد که آشنایی با سازوکار فرهنگی تعارف، موجب دریافت بهتر پیام های تعارف توسط فارسی آموزان می شود به طوری که در تقویت ارتباطات اجتماعی می توانند آگاهانه از آن استفاده کنند.
۴۳.

تکواژهای منفی ساز در زبان ترکی آذری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادات تکواژهای منفی ساز زبان ترکی آذری منفی سازی نفی صریح و ضمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 164
در تمامی زبان ها روشی برای منفی کردن بخش های مثبت وجود دارد که جزئی جدایی ناپذیر از آن زبان ها است. زبان ترکی آذری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در خصوص در زبان ترکی آذری مطالعاتی انجام شده، ولی بیش تر جنبه نحوی مقوله منفی سازی بررسی شده است و در زمینه ساخت واژی نیاز به بررسی های دقیق تری وجود دارد. بنابراین در این مقاله سعی شد مقوله منفی سازی از نظر ساخت واژی بررسی شود. به همین منظور داده هایی از شم زبانی نویسنده و سایر گویشوران این زبان و همچنین جملاتی از سه کتاب ترکی کلیات اشعار ترکی شهریار به انضمام حیدربابایه سلام (با مقدمه، تصحیح و تعلیقات حمید محمدزاده،1392) ، «آتالار سوزو» اثر فرهاد صادقی قورولو (1390) که حاوی مجموعه ای از ضرب المثل های ترکی آذری است و رمان ترکی «شرق جنگل» اثر لی اصلان اوغلو (2009)  جمع آوری شدند که حاوی جملات منفی بودند.  سپس تکواژ هایی که چه به صورت صریح و چه ضمنی معنای منفی را به جمله القا می کردند، استخراج و دسته بندی شدند. پس از بررسی این داده ها مشخص شد، تکواژهای [ma] و [mə] به عنوان نشانه های نفی صریح در زبان ترکی وجود دارند، که این تکواژها با توجه به زمان افعال به صورت تکواژهای [m] [may] [məy] [məz] [maz] تغییر شکل می دهند. در مقابل نفی صریح، نفی ضمنی قرار دارد که یا با استفاده از افعال نقض، جمله مفهومی منفی پیدا می کند و یا حضور برخی از ادات مفهومی منفی به همراه دارد. به علاوه، برخی از تکواژهای نفی نیز از زبان های فارسی و عربی وارد این زبان شده اند.
۴۴.

ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشته فارسی میانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عبارت فعلی فارسی میانه فعل مرکب متن های پهلوی همکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 190
زبان فارسی میانه یا پهلوی از زبان های ایرانی میانه جنوب غربی است و چنان که از نامش پیداست بازمانده گونه ای از فارسی باستان است. بنابراین، از لحاظ تحول تاریخی، زبان فارسی باستان به فارسی میانه و فارسی میانه به فارسی نو تبدیل شده است. پس از دگرگونی زبان فارسی میانه و رواج فارسی نو، برخی از ساختارهای زبانی از جمله ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی نیز دگرگون شد. در این پژوهش پرسش اصلی این است که ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در سه متن فارسی میانه (اندرز مهرسپندان، روایت پهلوی و کارنامه اردشیر بابکان) چگونه بوده است. برای رسیدن به پاسخ، تمامی فعل های مرکب و عبارت های فعلی از سه متن فارسی میانه مذکور گردآوری و بر اساس ساختار و اجزای تشکیل دهنده آن ها طبقه بندی شد. نتیجه این پژوهش نشان داد در سه متن یادشده ساخت فعل مرکب شامل اسم + همکرد؛ صفت + همکرد؛ قید یا قید پیشوندی + همکرد و گروه حرف اضافه ای+ همکرد می شود. ساخت عبارت فعلی نیز به صورت حرف اضافه+ اسم+ فعل؛ حرف اضافه+ اسم معنی+ فعل؛ حرف اضافه+ قید+ فعل است. شناخت ساختارهای فعل مرکب و عبارت فعلی برای تهیه واژه نامه زبان فارسی میانه سودمند خواهد بود و پژوهشگران را در شناخت این ساختارها در زبان فارسی یاری خواهد داد. 
۴۵.

Learning styles, Technology Savviness, and Iranian EFL learners’ Vocabulary Knowledge: The Mediating Role of Learners’ Preferences and Needs during Agile App Development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learning Styles technology savviness Needs analysis custom-made mobile applications vocabulary knowledge

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 179
 Juxtaposing the ubiquitous facets of mobile technology as everyware (Greenfield, 2010) and vocabulary as one of the most axial aspects of language learning (Bowles & Cogo, 2016; Schmitt & Schmitt, 2020) , besides the importance of considering learners’ attributes and needs (Taghizadeh, 2019) while developing a mobile vocabulary application (app), necessitates analyzing the relationship and impact of all these elements in a single structural model. To tackle the issue, first, via a mixed-methods design, the researcher developed a bespoke mobile application using the task model and the principles of agile methodology. and then investigated the impact of using the app on a sample of 62 Iranian EFL university students’ vocabulary recognition and recall, the results of which were published in two other articles. In this study, the researcher integrated the obtained data within a proposed structural model and assessed the model's fitness to investigate the interaction and interrelationship among the latent variables mentioned above. The results obtained from SEM-PLS analyses revealed that within the unified structural model, the learners’ preferences and needs were favorably influenced by their learning style orientation and technology savviness. Similarly, the findings verified the positive impact of considering learners’ preferences and needs during the agile app development lifecycle on the target participants’ vocabulary knowledge, encompassing vocabulary recognition and recall. Finally, the fitness of the proposed structural model was verified based on the criteria for model assessment mentioned by Sparks and Alamer (2022) . The SEM-PLS data analyses and the implications of the study are presented and discussed.
۴۶.

پسایندسازی: آزمونی برای شناسایی سازه های نحوی در فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازه های نحوی آزمون های تشخیص سازه پسایندسازی نحو فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 942
یکی از واحدهای زبانی که در تحلیل دستوری و در پژوهش های مختلف بسیار مورد بررسی قرار گرفته، «سازه ها» هستند. تقریباً همه عملیات نحوی بر روی سازه ها اعمال می شود و شناسایی نکردن درست آن ها، افزون بر ایجاد ابهام نحوی، تحلیل عملیات نحوی را نیز در عمل ناممکن خواهد نمود. «آزمون های تعیین سازه» ابزارهایی هستند که در سنّت نحو ساختارگرا و در پی آن در کمینه گرایی برای شناسایی سازه ها و مرز بین آن ها معرفی شده اند. این در حالی است که در زبان فارسی به این موضوع کمتر از این دید توجه شده است. در پژوهش حاضر، پس از مرور آزمون های اشاره شده در منبع های گوناگون و بررسی ساخت سازه ای زبان فارسی، نخست، فرایند نحوی «پسایندسازی» را که در زبان فارسی بسیار رخ می دهد، تعریف کردیم. سپس، آن را با دیدی متفاوت و به عنوان آزمونی جدید برای شناسایی سازه ها که متناسب با نحو فارسی باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. در پایان، این نتیجه به دست آمد که می توان سازه های اصلی جمله، همچون گروه حرف تعیین، گروه حرف اضافه ای، گروه صفتی، گروه قیدی و گروه متمم نما را با موفقیت با استفاده از این آزمون شناسایی کرد. همچنین، به برخی محدودیت های این آزمون نیز در شناسایی بعضی سازه ها اشاره شده است.
۴۷.

تحلیل گفتمان انتقادی در روایت های زنان تحت خشونت خانگی بر اساس مدل کنشگران اجتماعی ون لیُوِن (2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی کنشگران اجتماعی مولفه های گفتمان مدار خشونت خانگی خشونت دیده خشونت گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 299
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایت های زنان از تجربه شخصیِ خود نسبت به خشونت های خانگیِ اعمال شده بر آن ها و آشکار ساختن ایدئولوژی تولیدکنندگان روایت ها نسبت به خود و افراد خشونت گر انجام شده است. به این منظور، پنجاه روایتی که مستقیماً به وسیله زنان خشونت دیده نقل شده بود، به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از مدل کنشگران اجتماعی ون لیُوِن (Van Leeuwen, T. (2008) بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که در روایت های مورد بررسی، کنشگران به صورت برجسته نشان داده شده اند و برای بازنمایی افراد خشونت گر، در مقایسه با افراد خشونت دیده، به میزان بیشتری از مؤلّفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی استفاده شده است. تفاوت کاربرد برخی از مؤلّفه ها برای بازنمایی افراد خشونت گر و افراد خشونت دیده چشمگیر است. این تفاوت می تواند نشان دهنده آن باشد که زنان خشونت دیده جایگاه مناسبی برای خود در نظر نمی گیرند؛ در متحمّل شدنِ خشونت، افزون بر اینکه افراد خشونت گر را عامل اصلی می دانند، احتمالاً خود را هم تا اندازه ای گناه کار می دانند؛ اعضای خانواده خود را، حتی در مواردی که بی گمان خشونت گر هستند، به طور منفی ارزش گذاری نمی کنند؛ و نگاه بالا به پایینی که جامعه نسبت به زنان دارد، در گفتار و در نتیجه در ایدئولوژی خود زنان هم نمایان است.
۴۸.

A Book Review of "Practical Language Testing" by Glenn Fulcher (2010): From the Stage of Test Design to Score Delivery

نویسنده:

کلید واژه ها: Practical language testing score interpretation Test Administration Test construction test purpose

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 946
The book Practical Language Testing, authored by Glenn Fulcher (2010), is an epitome of comprehensive and detailed documentation on the relevance of the appropriate techniques, knowledge, and conceptual frameworks required to interpret and develop language assessments. It is also a systematic, helpful reference for researchers and educators that address assessment selection and design concerns, offering instructors guidance on picking the proper test for a particular educational setting and assisting in interpreting the scores generated by such tests. The book lays the groundwork for instructors to establish a thoughtful awareness of test scenarios to furnish the most efficient language assessment for their learners. The book's language is highly lucid and user-friendly to both experts and novices. The book finds an appropriate amalgamation between practical applications and theoretical underpinnings to empower practitioners in comprehending the objectives of effective assessment and its function in facilitating good learning and teaching. On account of the fact that the referenced book has the potential to make a substantial contribution and have significant implications for teachers, test designers, and other stakeholders, the current article attempts to provide a review of the book and emphasize the critical concepts in each chapter.
۴۹.

مدل معادلات ساختاری تفاوت های فردی، متغییرهای زبانی، و اجتماعی در پیش بینی روانی، دقت، پیچیدگی، و تلفظ صحبت کردن جوانان ایرانی مهاجر در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سن ورود انواع ورودی فعالیت های زبان مدت زمان اقامت روانی دقت پیچیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 347
این مطالعه نقش سن ورود، طول اقامت، میزان و نوع ورودی، غنای زبانی و سابقه تحصیلی والدین را در پیش بینی روان گفتاری، دقت، پیچیدگی و تلفظ ایرانیان مهاجر بررسی کرد. بدین منظور 108 زبان آموز ایرانی -کانادایی که از طریق آزمون CELPIP-General همگن شده بودند، بر اساس نمونه گیری در دسترس پرسشنامه محیط زبان آلبرتا را تکمیل و در آزمون گفتاری شرکت کردند. عملکرد گفتاریشان بر اساس روانی ویگلزورث و استورچ (2009)، دقت استورچ و ویگلزورث (2007) و پیچیدگی اسکهان (2009) ارزیابی شد. تلفظ نیز بر اساس مدل لینگوا فرانکا جنکینز (2000) اندازه گیری شد. مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و تصویر شماتیک مدل فرضی را تایید کرد (x^2⁄df= .037 RMSEA=.043; RMR =.01; GFI = .95; AGFI =.74; NFI =.70; CFI =.79; IFI =.88; TLI=.89) و نشان داد که سن ورود، تحصیل در زبان دوم، و فعالیت های زبان-آموزی غنی به زبان دوم می تواند تسلط، دقت، پیچیدگی و تلفظ را پیش بینی کند، اما، طول اقامت نقش معنادار پیش بینی کننده ای در خصوص پیچیدگی و تلفظ نداشت. ورودی خروجی خواهر و برادر می توانست دقت صحبت کردن را پیش بینی کند، و تحصیلات مادر به طور قابل توجهی پیچیدگی گفتار را پیش بینی می کرد. یافته ها از فرضیه سن بحرانی ، نقش سن ورود در توسعه دوزبانگی و اثربخشی آموزش زبان دوم پشتیبانی می کند. نتایج همچنین عدم نقش معنی دار تحصیلات پدر و مادر و ورودی/خروجی والدین را در پیش بینی متغیرهای توانایی گفتاری مهاجران ایرانی را نشان داد. بر اساس یافته ها والدین باید تعداد فعالیت های زبان دوم را به حداکثر برسانند و قبل از سن بحرانی مهاجرت کنند.
۵۰.

Distractor Analysis in Multiple-Choice Items Using the Rasch Model

کلید واژه ها: Distractor analysis Item response theory Multiple-choice items Rasch model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 503
Multiple-choice (MC) item format is commonly used in educational assessments due to its economy and effectiveness across a variety of content domains. However, numerous studies have examined the quality of MC items in high-stakes and higher education assessments and found many flawed items, especially in terms of distractors. These faulty items lead to misleading insights about the performance of students and the final decisions. The analysis of distractors is typically conducted in educational assessments with multiple-choice items to ensure high quality items are used as the basis of inference. Item response theory (IRT) and Rasch models have received little attention for analyzing distractors. For that reason, the purpose of the present study was to apply the Rasch model, to a grammar test to analyze items’ distractors of the test. To achieve this, the current study investigated the quality of 10 instructor-written MC grammar items used in an undergraduate final exam, using the items responses of 310 English as a foreign language (EFL) students who had taken part in an advanced grammar course. The results showed the acceptable fit to the Rasch model and high reliability. Malfunctioning distractors were identified.
۵۱.

Analyzing the Main EFL Learners' Writing Problems with Focus on Figurative Language: Metaphor and Metonymy Instruction

کلید واژه ها: EFL context figurative language metaphor Metonymy writing skill

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 222
This study was an endeavor to explore the main sources of EFL learners' writing problems through dialogic interactions. It also investigated the effect of metaphor and metonymy on EFL learners' writing achievement. To achieve this end, the researcher adopted mixed-method research with a sample of intermediate language students from both genders. In the qualitative section, 20 EFL learners were selected through purposive sampling, and in the quantitative section, 120 language students were selected through convenience sampling from a university in Gorgan. Data were gathered through Quick Oxford Placement Test (OPT), writing tests, and a semi-structured interview. After recording and transcribing the interviews, the transcripts of the interviews were formatted using the software NVIVO 11 Pro®. With the help of this software, the textual data were reduced into some statements which could reflect the main ideas of the participants’ lived experiences without any intervention from the researcher. However, the data of the tests were inserted into SPSS software and the ANCOVA test was run to indicate differences between the three groups in terms of their writing improvement. The main results suggested that metaphor and metonymy through dialogic interactions had significant effects on the participations’ writing achievement. As well as that, findings from the analysis of data revealed the four main sources of writing problems as linguistic, personal, epistemological, and ecological.       
۵۲.

تحلیل سه داستان فارسی معاصر در سبکِ جریان سیال ذهن براساس نظریۀ شناختی جهان های متن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه جهان متن جهان های فرعی گزاره های نقش گستر عناصر جهان ساز سبک جریان سیال ذهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 283
نظریه جهان متن یکی از چارچوب های نظری در مطالعات شعرشناسی شناختی است که از رهگذر تحلیل ساختارهای مفهومی، زمینه مطالعه گفتمان ادبی را فراهم می آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین برخی سازه های این نظریه یعنی عناصر جهان ساز و گزاره ها در سبک ِ جریان سیال ذهن در سه داستان فارسی معاصر باتوجّه به چارچوب نظری جهان متن است. به این منظور، بند آغازین متن به عنوان معرف سبک و تمرکزنما برگزیده شده و عناصر جهان ساز مشتمل بر زمان، مکان، شخصیت و ابژه های به کاررفته در آن و نیز گزاره های نقش گستر و جهان های فرعی تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که میزان گزاره های نقش گستر کنش رویدادی که درواقع پِی رنگ گستر هستند بیشتر از گزاره های دیگر است و تمایل بیشتری به بازنمایی جهان متن ازطریق مکان های نامعلوم و اشخاص در زمانی نامعین دیده می شود. پرش زمانی و استفاده از افعال وجهی و ضمایر به جای اسامی خاص به طور فراگیر به چشم می خورد که این کاربرد تأییدی برنگارش غیرخطی رویدادهاست. جهان های فرعی در داستان های سیال ذهن بیشتر از نوع عبارت اشاره ای نسبت به جهان های فرعی نگرشی و معرفت شناختی است.
۵۳.

EFL Teachers’ Conceptions of Alternative Assessment Strategies

کلید واژه ها: Alternative Assessment assessment strategies traditional assessment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 930
EFL teachers’ conceptions of Alternative Assessment (AA) strategies in English language classrooms are of significance since they can affect the teachers’ overall performance in the classroom. This study aimed to explore Iranian EFL teachers’ conceptions of AA strategies. In so doing, a sequential mixed methods design was used. The participants of the study consisted of 30 (15 males and 15 females) Iranian EFL teachers with MA and Ph.D. degrees in English language teaching (ELT) who were selected through convenience sampling. To collect the required data, the Teachers’ Perceptions of Alternative Assessment Questionnaire (Elharrar) was used as an open-ended questionnaire. Data analysis was conducted through qualitative thematic analysis and presenting the extracted themes in frequency and percentage formats. It was found that most of the teachers perceived the positive influences of AA. Additionally, it was revealed that the teachers attached some advantages to AA that help them provide a more quality teaching environment. The findings of this study may render implications for EFL teachers, teacher trainers, and administrators.        
۵۴.

Alienation and The Comfort of Strangers

کلید واژه ها: Alienation Ian Mc-Ewan separation Social isolation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 506
The present study aims to study "Alienation" in “The Comfort of Strangers” a novel by Ian Mc-Ewan. It attempts to work out the negative and destructive aftermath of alienation in the protagonists of the novel. The research on the mentioned term is fulfilled as per the theories of Melvin Seaman. Ian Russell Mc-Ewan is one of the many examples, who depicted the mentioned element masterfully in his works, specifically in this novel. He goes beyond man’s expectations to show his readers the smashing consequences of human estrangement from the self and society in intelligence and function. Alienation is a venerable concept, with its roots going back to Roman law, where it was a legal term used to denote the act of transferring property. After World War II, when societal complexity started its increasingly accelerated rate of change, and the first signals of post-modernity were perceived by the intellectual elite, alienation slowly became part of the intellectual scene. Melvin Seaman (1918), a theorist which made a momentous modern and post-modern points of the view regarding "Alienation" after Marx and Hegel, was one of the first in the 1960s to develop an alienation scale to measure degrees and varieties of alienation
۵۵.

Six Years on: English Test for International Communication (ETIC)

کلید واژه ها: Communicative Language Testing English Test for International Communication Language Testing and Assessment test fairness and justice framework

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 870
This paper presents a critical evaluation of the English Test for International Communication (ETIC), a large-scale, computer-based, and criterion-referenced English language proficiency test developed by the China Language Assessment in 2016. The ETIC test battery comprises five categories: Basic, Intermediate, Advanced, Superior, and Translation, with the goal of assessing test-takers’ oral and written communicative language abilities in workplace contexts. Given that a revised version of ETIC with many structural changes has been in use since 2021, and the recent growth of interest in assessing communicative language abilities, a critical review of ETIC is warranted. Drawing on Kunnan’s (2018) recent model of test fairness and justice, this review primarily evaluates the usefulness and fairness of ETIC Basic, ETIC Intermediate, and ETIC Advanced. Appraisals reveal that ETIC encompasses the philosophy of fairness, justice, and usefulness in the development, administration, and scoring procedures. There is, however, room for improvement in various areas, such as establishing a test inquiry and appeal service and keeping the channels of communication open. As reviewers, we hope this article will assist language testing researchers and practitioners, teachers and students, or even potential test-takers in better understanding the unique ETIC assessment scene in China and spark more discussions about communicative language testing worldwide.
۵۶.

تأثیر ایدئولوژی در ترجمه: بررسی برگردان فارسی خبری از واشنگتن تایمز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل گفتمان انتقادی ترجمه ایدئولوژی واشنگتن تایمز خبرگزاری فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 393
خبرهای سیاسی از متونی است که ظرفیت بالایی در تقابل های ایدئولوژیکی از خود نشان می دهد. این پژوهش سعی دارد راهبردهای مورد استفاده مترجم در فرآیند انتقال از متن مبدأ به مقصد را مورد واکاوی قرار دهد و پُربسامدترین آنها را در یک متن سیاسی مشخص کند. از سوی دیگر نشان می دهد که چگونه مترجم در آنِ واحد از چندین راهبرد مختلف استفاده می کند تا یک سازه نحوی را در جهت پیشبرد اهداف ایدئولوژیکی خود تغییر دهد. به این منظور خبری از واشنگتن تایمز در مورد روابط ایران و چین با برگردان فارسی آن در خبرگزاری فارس مقایسه شده و با تکیه بر چارچوب نظری «هتیم و میسون» و رویکرد «ون دایک» مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مترجم بیش از همه از راهبردهای حذف و تقلیل، افزایش و تفصیل، پیوند واژگانی، قطبی سازی و توصیف کنشگر استفاده کرده است؛ امّا در این میان وی با تأکید بر راهکار حذف و تقلیل، تمایل خود را بیشتر به قطبی سازی متن مقصد نشان داده است.
۵۷.

Functions of Reporting Verbs in the Result and Discussion Section of Research Articles over Sciences

کلید واژه ها: Functions of RVs Reporting Verbs Result and Discussion Section Research Articles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 450
The interaction between the writers and the experts while using citations is one of the main features of academic texts. For the integration of external experts into the text, writers usually use reporting verbs, which seem to function differently. Furthermore, selecting reporting verbs (RVs) by the researchers of disciplines seems to vary. This paper explored the functions of RVs across sciences. To this end, 200 “Results and Discussion” section of RAs from the four sciences, namely Life Sciences, Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering, and Health Sciences were gathered and used as the data, and their functions of RVs were analyzed based on Hyland’s framework (2002). Hyland (2002) considered three basic RV types based on their function, including research, cognitive, and discourse acts, subsequently dividing each category into several subcategories. The results showed that the writers in Life Sciences used more research acts in comparison to the other disciplines. In terms of cognition acts, the rates of tentative verbs were high in all sciences since the researchers tried to report the results with caution as they were uncertain about the findings. The results approved this claim, indicating the high frequency of tentative verbs under the category of discourse acts, across disciplines using verbs like hypothesize, indicate, and suggest to show doubt with different rates. The obtained results can guide novice writers of the above-mentioned four disciplines to advance an authorial perspective and adjust to the expert conventions of the relevant research areas.
۵۸.

Effects of Teacher vs Grammarly Feedback on Iranian EFL Learners' Writing Skill

کلید واژه ها: Automated writing feedback Grammarly L2 learners second language writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 585
Among four language skills, writing is a complex and demandingcognitive process.Writing is an important tool in evaluationwhere English proficiency needs to be assessed. The present study aimed to explore the impact of feedback provided by Grammarly Software compared to teachers’ feedback on the writing ability of Iranian EFL learners. Through the nonrandom sampling method, 60 intermediate male and female EFL learners were selected, then they were randomly assigned to two main groups: the experimental and control group. The participants were administered the Oxford Placement Test (OQPT), Pretest of Essay Writing, Grammarly software program, Posttest of Essay Writing, and an attitude questionnaire in ten sessions. The data gathered from the comparison of pretest and posttest revealed that the experimental group members outperformed those in the control group, meaning that the Grammarly software program positively affected the EFL learners' writing ability. The results might have implications for language teachers, learners, and materials developers.
۵۹.

Classroom Interaction, Learner Autonomy, Pedagogical Scaffolding, and Learner Identity: A Structural Equation Modelling Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Classroom interaction learner autonomy Learner Identity Learner Needs Pedagogical Scaffolding

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 580
The newly demanded language learning methodologies can exhibit their maximum efficiency if they are monitored meticulously and regularly in their particular contexts of application. The prerequisite would be putting educational programs in the spotlight and identifying the decisive elements of each learning context. Accordingly, based on the solicited responses from 638 students, in this study, a scale was developed and validated to inquire into the participants’ perceptions about the extent to which classroom interaction, learner needs, learner autonomy, pedagogical scaffolding, and learner identity could regulate learning activities in Iranian academic contexts. Importing the survey results to AMOS 22, we tested and validated a hypothetical model of the addressed variables. The validated model supported the interwoven relationships of the study variables and the pivotal role of interaction in regulating, predicting, shaping, and explaining the behaviors of other variables. The results can raise awareness of the sociocultural manifestations of classroom interaction, learner needs, learner autonomy, pedagogical scaffolding, and learner identity in Iranian TEFL programs and encourage highly positive developments and generally accepted practices to improve the status quo. Decision-makers and stakeholders can also gain a detailed insight into how sociocultural variables interrelate and accordingly coordinate their social and educational policies and measures.
۶۰.

A comparison of the added value of subscores across two subscore augmentation methods

کلید واژه ها: subscore augmentation subscore distinctness subscore variability Wainer Yen

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 390
Testing organizations are faced with increasing demand to provide subscores in addition to the total test score. However, psychometricians argue that most subscores do not have added value to be worth reporting. To have added value, subscores need to meet a number of criteria: they should be reliable, distinctive, and distinct from each other and from the total score. In this study, the quality of subscores from two subscore augmentation models (Wainer and Yen) were compared in terms of distinctness and variability. The reliabilities of the Wainer-augmented subscores were also examined. The models were applied to a high-stakes English language proficiency test in Iran. The results of the study showed that Yen better satisfied subscore distinctness while Wainer best preserved variability and had high-reliability subscores. In other words, Yen-augmented subscores had lower correlations while Wainer-augmented subscores better discriminated examinees with different ability levels. Thus, none of the examined models of subscoring satisfied all criteria. The results of the study are discussed and suggestions for future research are provided.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان