ژاله حساس خواه

ژاله حساس خواه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

The Impressibility of Speaking Accuracy/Fluency among EFL Undergraduates: A Meta-Analysis

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۱
This meta-analysis is an investigation into the impressibility of two dimensions of the speaking skill, namely accuracy and fluency, in relation to the experimented treatments among Iranian EFL undergraduates. Having surveyed a collected bank of 74 research reports, the relationships among the variables in the 14 included studies were examined. More specifically, the analysis involved a statistical review of 67 effect sizes (at 95% CI) calculated from studies conducted between 2006 and 2016, including 890 participants. The analysis indicated that in 77% of the experimented treatments, the students performed as well as the students in the regular programs with no significant improvement in oral accuracy. The analysis also demonstrated that 63% of the treatments did not yield significant improvement in oral fluency in comparison with the regular instruction. Moreover, the synthesis of the effects of the contextual factors showed that low-level (i.e., elementary) learners experienced a better improvement in speaking performance. The analysis also revealed that, among the experimented treatments, dialogic tasks were most effective on oral accuracy while interviews were influential in promoting the students’ both oral accuracy and fluency. Finally, the quality of the study reports was analyzed and some directions for further research were suggested.
۲.

Role of social comparison orientation and tendencies in Iranian EFL learners academic achievement

کلید واژه ها: موفقیت تحصیلیمقایسه ی اجتماعیگرایش مقایسه ی اجتماعیتمایلات مقایسه ی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
مقایسه ی اجتماعی می تواند تاثیر تشویقی یا دلسردکننده بر زندگی افراد داشته باشد. با این حال علی رغم مطالعات فراوان در زمینه ی مقایسه ی اجتماعی در محیط کلاسی، تعداد اندکی از آنها به بررسی رابطه میان نقش گرایش و تمایلات مقایسه ی اجتماعی و موفقیت تحصیلی در یک محیط آموزشی رقابتی پرداخته اند. از این رو مطالعه حاضر به روش مطالعه ی بازنگرانه غیرتجربی به بررسی این رابطه در میان 387 دانشجوی رشته زبان انگلیسی شاغل به تحصیل در دانشگاه های مختلف ایران درسال تحصیلی 2014 - 2015 پرداخته است. داده های حاصل از نسخه اصلاح شده ی ابزار سنجش گرایش مقایسه ای ایووا- ندرلندز تحت روش های آماری همبستگی و رگرسیون لوجستیک چندجمله ای قرارگرفت و نتایج حاصله وجود رابطه ی معنی دار بین مقایسه ی اجتماعی و موفقیت تحصیلی را آشکار ساخت. به علاوه، نتایج بدست آمده نشانگر این بود که درحالیکه گرایش زیاد به مقایسه ی اجتماعی و تمایل به مقایسه ی رو به بالا پیش بینی کننده ی موفقیت تحصیلی بیشتر است، گرایش کم نسبت به مقایسه ی اجتماعی و تمایل زیاد به مقایسه ی رو به پایین موفقیت تحصیلی کمتری را پیش بینی می کند. یافته ها بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر روی عوامل زیرساختی داخلی، که می تواند علیرغم فرهنگ و محیط منجر به موفقیت و رفتارهای مشابه مقایسه ی اجتماعی افراد در کلاس شود تاکید دارند.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: کارکرد خوانش فراگیرندگان ایرانیِ زبان انگلیسی در متون چاپی و دیجیتال (Reading Performance of Iranian EFL Learners in Paper and Digital texts)

کلید واژه ها: درک متننظریه فعالیتنظریه تعاملیمتون دیجیتالمتون چاپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
وابستگی به کامپیوتر و اینترنت منجر به تولد نوع جدیدی از سواد به نام سواد خواندن از روی صفحه نمایش شده است. اما، تحقیق در ارتباط با تاثیراین جایگزینی هنوز در مراحل ابتدایی است. به این منظور، پژوهش حاضر در صدد است تا دریابد نوع متن (چاپی در مقابل دیجیتال) چه تاثیری بر گرایش و درک متن در میان دانشجویان زن و مرد دارد. به این منظور، 30 دانشجوی ارشد زبان انگلیسی از طریق نمونه گیری گلوله برفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند تا درک متن آنها در دو نوع خواندن دیجیتالی و چاپی بررسی شود. بعلاوه اولویت آنها نسبت به هر متن با استفاده از یک چک لیست درجه بندی شد. . نتایج حاصل از تحلیل آماری واریانس بیانگر آن است که اکثر شرکت کنندگان ، متون چاپی را به متون دیجیتال ترجیح داده اند و بعلاوه برای خواندن هردو نوع متن شیوه مشابهی را بکارگرفته اند. درنتیجه نمرات درک متن متون چاپی بالاتر و شرکت کنندگان مرد نسبت به همتایان زن خود از نظر درک متن ازعملکرد بهتری برخوردار بوده اند. نتایج بدست آمده ضمن تایید تئوری فعالیت که براهمیت ابزار واسطه ای درعملکرد فراگیران تاکید دارد نشان می دهدکه علم چگونگی استفاده از ابزار ، نه تنها بررفتار خارجی، بلکه برعملکرد ذهنی فراگیران نیزتاثیر گذاراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان