فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹٬۱۶۰ مورد.
۶۱.

A comparison of the added value of subscores across two subscore augmentation methods

کلید واژه ها: subscore augmentation subscore distinctness subscore variability Wainer Yen

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 153
Testing organizations are faced with increasing demand to provide subscores in addition to the total test score. However, psychometricians argue that most subscores do not have added value to be worth reporting. To have added value, subscores need to meet a number of criteria: they should be reliable, distinctive, and distinct from each other and from the total score. In this study, the quality of subscores from two subscore augmentation models (Wainer and Yen) were compared in terms of distinctness and variability. The reliabilities of the Wainer-augmented subscores were also examined. The models were applied to a high-stakes English language proficiency test in Iran. The results of the study showed that Yen better satisfied subscore distinctness while Wainer best preserved variability and had high-reliability subscores. In other words, Yen-augmented subscores had lower correlations while Wainer-augmented subscores better discriminated examinees with different ability levels. Thus, none of the examined models of subscoring satisfied all criteria. The results of the study are discussed and suggestions for future research are provided.
۶۲.

Translational Façade, Authorial Text: Translational Artifice in James Morier’s The Adventures of Hajji Baba of Ispahan

نویسنده:

کلید واژه ها: Pseudotranslation Epitext Peritext Textual-Linguistic Features Translationality Translationese Disguise Mechanism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 723
The present study aims at providing an account of the translational features of a pseudotranslational work. The case for the study is The Adventures of Hajji Baba of Ispahan by James Justinian Morier, a book presented as the translation of a manuscript presumably written by a Persian narrator, Hajji Baba. Morier’s book has ever since won a wide readership among the English as a translated text although many critics have attested to its authorial status. Following library research, this study gauged the pseudotranslationality of the book using its paratextual elements and then analyzed the text regarding its textual-linguistic makeup to highlight the elements which helped the fictitious translator to disguise the book as a translation in the English culture. The inquiry shows how Morier benefited some of the common paratextual and textual ploys in pseudotranslating, noticeable in such processes in other literary contexts as well, to manipulate his own authored book and cover it with a veil of translation. The study can help gain a broader picture of techniques used in pseudotranslating and accordingly prevalent norms of translation.
۶۳.

Iranian Students’ Emotional Perceptions of the Effects of Interactive Tasks on Self-Monitoring, Self-Regulation, and Willingness to Communicate

کلید واژه ها: Interactive task Self-monitoring strategy Self-regulation strategy Willingness to communicate strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 596
Engagement and interaction have recently been considered practical activities essentially in educational settings. Due to the importance of this notion, this research paper reviewed the qualitative study aimed to find out the evaluation of Iranian EFL students’ emotional attitudes and perceptions towards interactive tasks on self-monitoring, self-regulation, and willingness to communicate in learning. Accordingly, the study as personality assessment developed the semi-structured interviews with 40 students in an experimental group and 40 students in a control group to explore students’ motivational beliefs and their attitudes towards interactive tasks influencing their performance in learning and assisting them to communicate successfully. Based on the attitudinal analysis as the results of this study, using the Transcribed Interview Sample with coding (an extract) clearly identified that students with interactive tasks mainly outperformed those with regular instruction. Furthermore, the findings of the research indicated that students’ achievement was improved in terms of their motivation, autonomy, and empowerment as contributed to their learning. However, this study revealed that teachers could increase the academically collaborative talk as well as social-emotional behavior of students in their teaching and learning environments to share feeling safe, taking risks, and enjoy constructive effects.
۶۴.

Becoming and Identity Change in No Longer at Ease Based on Deleuze’s theory

کلید واژه ها: Achebe Deleuze and Guattari Becoming Re-territorializing Territorializing desire

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 514
The main purpose of this essay is to investigate the role of becoming through political and social factors among the main character’s changing identity in Achebe’s No Longer at Ease. The researcher intends to depict the effects of political factors on the re-territorialization and territorialization of the main character through the framework of Deleuze’s theory. The current essay focuses on No Longer at Ease by Chinua Achebe to discover how becoming and transformation of identity take place throughout the novel and how the main character of the novel is going through constant change and becoming which are the result of different forces. Moreover, the researcher intends to investigate the character’s desires that result in the becoming process of identity deriving from social and capitalist factors in society. Since Deleuze and Guattari’s distinctive definition of literature investigates how minor literature is produced in the dominant narratives of major literature, it can critically assist the present research to discuss that Achebe prepares the ground for indigenous, anticolonial voices in his novel No Longer at Ease. It can be concluded that the main character of Achebe’s No Longer at Ease is in flux due to different forces, and his identity goes through constant becoming.
۶۵.

Exploring Technological Pedagogical Content Knowledge among Iraqi High School English Teachers: A Comparative Study during the COVID-19 Pandemic(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: TPACK Perceptions Iraqi English teachers public and private high schools Covid-19 pandemic gender differences

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 490 تعداد دانلود : 158
This study investigates the technological pedagogical content knowledge (TPACK) of Iraqi English teachers in public and private high schools during the COVID-19 pandemic. It also examines the potential impact of gender and school type on participants’ TPACK perceptions. The results, derived from a TPACK survey (Baser et al., 2015), indicate significant differences between public and private school Iraqi English teachers in terms of overall TPACK scores and perceptions of individual TPACK constructs of technological knowledge, technological content knowledge, technological pedagogical knowledge, and technological pedagogical content knowledge. However, no significant differences were observed in the constructs of content knowledge, pedagogical knowledge, and pedagogical content knowledge. Additionally, the study found no significant disparities between male and female Iraqi EFL teachers in overall TPACK scores or perceptions of individual TPACK constructs. These findings offer insights into TPACK in Iraqi public and private high schools and shed light on how male and female Iraqi EFL teachers perceive their competencies when utilizing information and communication technology in English language instruction. Considering these findings, it is recommended to implement training and professional development programs to support teachers in effectively integrating technology into language education, especially within their classrooms.
۶۶.

An Evidence-based Review of Test de Connaissance du Français (TCF): A French Competency Test for Non-native Speakers of French

کلید واژه ها: French as a Foreign Language language testing TCF test fairness and justice framework

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 275 تعداد دانلود : 210
Test de Connaissance du Français (TCF), a French knowledge test for any non-native speakers of French, is an official language exam for the certificate of proficiency in French designed by France Éducation international (FIE) and accredited by le Ministère Français de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (French Ministry of National Education, Youth and Sports). To meet the need triggered by American TOEFL and British IELTS, TCF was created in 2001 by FIE (formerly Centre International d'études Pédagogiques) and has been administrated in more than 120 countries by more than 700 centers around the world and has served for more than 2,000,000 candidates by the year 2022 for personal, academic or professional purposes (France Éducation International, n.d.). The increasing number of French learners worldwide and the growth of popularity French enjoyed give rise to the need of more reviews of test fairness and usefulness on recognized French competence tests such as TCF. However, unlike the large number of assessment practices focusing on English language testing, only a few studies available show awareness about the assessment on world languages other than English. With the hope to enrich the body of research in the field of language testing and to expand the scope of assessment on world languages, this review aims at examining the overall usefulness and fairness of TCF using Kunnan’s (2018) most recent theoretical framework of test fairness and justice. As a result, our review shows that TCF test developers have made great efforts on addressing core issues of validity, reliability, and authenticity, while there might be room for improvement to provide more meaningful and useful information to all stakeholders.
۶۷.

بررسی ساختارحرکتی و خصوصیات متنی قسمت بحث مقالات چاپ شده نویسندگان بومی و غیربومی در ژورنال های معتبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعات زبان زبانشناسی کاربردی نوشتار آکادمیک ساختار بلاغت آنالیز حرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 312 تعداد دانلود : 261
درحوزه ی نوشتار زبان دوم ، اهمیت نقش ژانر در دو دهه اخیر تاکید شده است. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ساختار حرکتی و گام ها و همچنین خصوصیات متنی در قسمت بحث مقالات زبانشناسی کاربردی نویسندگان بومی و غیر بومی است . دو ارزیاب 60 بحث مقالات (30 بومی و 30 غیر بومی) را طبق مدل ینگ والیسن (2003) جهت سنجش ساختار حرکتی و مدل اقتباس شده از هینکل(2003) جهت سنجش خصوصیات متنی مورد بررسی قرار دادند و تفاوت کمی بین حرکت دوم( گزارش نتایج) ،چهارم(تفسیر نتایج) ،پنجم(خلاصه تحقیق) و ششم(ارزیابی تحقیق) در بین آنها مشاهده شد. این نتایج می تواند به علت تفاوت الگوها و مفاهیم بلاغت و فصاحت در جامعه نویسندگان غیر بومی باشد.همچنین یافته ها مبین آن است که نویسندگان غیربومی بیشتر اسامی شمارشی ونتیجه ایی، زمان گذشته، افعال وجهی، مجهول، قید تکرار، جمله واره های قیدی و صفتی، مثال و تردید نماها در قسمت بحث مقالاتشان بکار می برند. نتایج حاصله از این بررسی پیشنهادهایی برای آموزش زبان و کتابهای کمک آموزشی می تواند ارائه دهد.
۶۸.

نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی به صلاحیت حرفه ای: بررسی نقش جنسیت و سابقه تدریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت حرفه ای دانش مهارت ها نگرش ها دبیران زبان انگلیسی جنیسیت سابقه تدریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 449
با اینکه در گذشته مطالعاتی درباره صلاحیت حرفهای معلمان انجام شده است، اما نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی ایران به صلاحیت حرفه ای با توجه به نقش جنسیت و سابقه تدریس مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه حاضر قصد دارد صلاحیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی را از دیدگاه آنها بررسیمی کند. همچنین، نقش جنسیت و سابقه تدریس بعنوان دو عامل موثر بر صلاحیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، 338 دبیر راهنمایی و دبیرستان زبان انگلیسی از مدارس دولتی شهرستان های خرم آباد و بروجرد با استفاده از روش نمونه گیری سهولتی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه صلاحیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی که توسط خدامرادی و مقصودی (2020) تهیه شده بود، پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده از طریق محاسبه درصد برای هر کدام از آیتم های پرسشنامه، آزمون فرید من، آزمون تی مستقل، و آزمون واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که از نظر شرکت کنندگان مولفه های دانش، مهارت و نگرش نقش مهمی در تعیین صلاحیت حرفه ای آنها دارند. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین صلاحیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی مرد و زن وجود ندارد. بعلاوه، یافته ها نشان داد که دبیرانی که سابقه تدریس بیشتری دارند از صلاحیت حرفه ای بالاتری نسبت به دبیرانی که سابقه تدریس کمتری دارند برخوردار نیستند. با توجه به نتایج بدست آمده، کارکردهای مهمی برای مدیران آموزش، اساتید تربیت معلم و دبیران زبان انگلیسی ارائه شد.
۶۹.

Implementing Peer-dynamic Assessment to Cultivate Iranian EFL Learners’ Inter-language Pragmatic Competence: A Mixed-methods Approach

کلید واژه ها: Zone of Proximal Development Interlanguage pragmatic competence Peer-dynamic assessment Microgenetic development approach EFL Learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 165
Though dynamic assessment (DA) has gained strong theoretical and empirical support over the last decades, second language (L2) practitioners have blamed it for its applicability in large classes. To ameliorate this limitation, peer-dynamic assessment (peer-DA), rooted in the conceptualization of zone of proximal development (ZPD), can be introduced and practiced as an alternative approach. Thus, this study aimed to investigate the effects of peer-DA on cultivating Iranian upper-intermediate EFL learners’ interlanguage pragmatic (ILP) competence. Additionally, it was to disclose how peer-DA leads to improving the learners’ ILP competence. To achieve these aims, a sample of 84 upper-intermediate EFL learners, including females was selected through a convenience sampling method at Iran Language Institute in Borujerd City, Iran. Then, a total of 37 EFL learners whose scores fell around the mean score were selected and randomly assigned to two groups, namely an experimental (n = 19) and a control (n = 18). Then, they went through a pre-test, interventions (lasting 16 one-hour sessions held two times a week), and a post-test. The experimental group’s interactions were meticulously recorded. The collected data were analyzed through two independent samples t-tests, and the microgenetic development approach. Findings documented a statistically significant difference between the experimental group and control group concerning the gains of ILP competence on the post-test. Furthermore, the results of the microgenetic development analysis evidenced how the gradual, contingent prompts could lead to noticeable improvements in the learning of ILP features. These findings may have some pedagogical implications for different stakeholders.
۷۰.

Assessment Literacy Components Predicting EFL Teachers’ Job Demand-Resources: A Focus on Burnout and Engagement

کلید واژه ها: Assessment literacy Job demand Job resource Burnout Engagement

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 811
Much has been done on assessment literacy (AL) components and job demand-resources (JD-R). However, an interdisciplinary look at AL components as the predictors of JD-R and its possible consequences in the engagement and burnout of teachers’ assessment performance has been neglected. To fill this gap, the present study explored this issue in the context of Iran. To this end, through convenience sampling, 146 Iranian EFL teachers were selected to answer questionnaires on AL, JD-R, burnout and engagement. A series of multiple regression analyses were run to analyze the collected data. The results showed that some components of AL such as test construction, administering, rating, and interpreting test, psychometric properties of a test, using and interpreting statistics and authenticity were significant predictors of job demand. Moreover, the results revealed that alternative and digital-based assessment, recognizing test type, distinction and function, and authenticity were significant predictors of job resource. Furthermore, test construction, administering, rating, and interpreting test, psychometric properties of a test, and using and interpreting statistics could significantly predict teachers’ burnout. In addition, alternative and digital-based assessment, giving feedback in assessment, and ethical and cultural considerations in assessment turned out to significantly predict teachers’ engagement. These findings can have theoretical and practical implications for stakeholders.
۷۱.

بررسی تاثیر ویدئوهای تعاملی بر دانش واژگانی زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در بافت مدارس راهنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش لغات یادگیری اتفاقی و بدون برنامه ریزی لغات یادگیری به کمک کامپیوتر نگرش ها زبان آموزان جوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 176
در این پژوهش تلاش شد که تاثیر تماشای کارتون های انگلیسی بر یادگیری بدون برنامه ریزی و اتفاقی لغات و ابقا آن ها در ذهن زبان آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد و نگرش آن ها نسبت به استفاده از کارتون های انگلیسی برای یادگیری لغات بررسی گردد. برای تحقق این امر دو گروه شامل 21 زبان آموز جوان ایرانی در دو کلاس آموزش زبان انگلیسی در یکی از مدارس غیر انتفاعی تهران، شرکت کنندگان در این پژوهش بودند. همچنین دو معلم زبان انگلیسی برای انجام فعلیت های آموزشی در این کلاس ها ما را یاری کردند. هر دو کلاس به مدت 10 جلسه آموزش مورد نظر را دریافت کردند. در یکی از کلاس ها زبان آموزان ده جلسه ده دقیقه ای کارتون های انگلیسی تماشا کردند و در کلاس دیگر شرکت کنندگان ده جلسه متن های انگلیسی را خواندند و فعالیت های مربوط به درک مطلب را انجام دادند. پس از ده جلسه از هر گروه خواسته شد تا در آزمون شرکت کنند و بر اساس این نتایج میزان یادگیری در هر دو روش سنجیده شد و با گذشت دو هفته شرکت کنندگان آزمون دیگری را انجام دادند تا بر اساس نتایج آن بتوانیم ابقا کلمات در ذهن زبان آموزان را بسنجیم. همچنین زبان آموزان در گروه اصلی که کارتون های انگلیسی تماشا کرده بودند پرسشنامه ای را تکمیل کردند که نگرش آن ها در رابطه با یادگیری بدون برنامه ریزی و اتفاقی لغات را نشان میداد.
۷۲.

نظام شناختیِ مفهوم ترس در فارسی و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان های فارسی و عربی نظام شناختی مفهوم ترس استعاره های متجانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 800
در پژوهش حاضر، استعاره شناختی را به عنوان ابزاری مؤثر برای تحلیل زبان که یکی از نمودهای ذهن است، به کار می گیریم. در استعاره شناختی، بخشی از ویژگی های یک مفهوم فیزیکی بر بخشی از ویژگی های یک مفهوم انتزاعی تر منطبق می گردد و زمینه درک و بیان آن را فراهم می سازد. روش انجام این پژوهش، تحلیلی- معناشناختی است و مفهوم ترس در چارچوب نظریه اصلاح شده کوچش (Kövecses, 2020) مورد بررسی قرار می گیرد. وی بر این باور است که بسیاری از استعاره ها بر مبنای ملاحظات فرهنگی پدید می آیند و نه لزوماً بر اساس تجارب جسمانی مانند عامل ترس، تصور کردنِ بسیاری از پدیده ها و رویدادهایی که بدیُمن انگاشته شده اند. اهمیت پژوهش حاضر، شناساییِ نظام شناختیِ عبارت های گسترده و به ظاهر پراکنده متضمنِ مفهوم ترس است و سعی برآن بوده که نظم نهفته در پسِ ده ها عبارت، در ساختار به هم مرتبطِ شناختی، توصیف گردد. بررسی منتخبی از رایج ترین عبارت های شناختیِ زبان های فارسی و عربی ، نشان می دهد که بسیاری از جنبه های مفهوم ترس در این دو زبان، مشترک و برخی دیگر مختلف است. داده های فرهنگ بنیاد این پژوهش، عمدتاً جزء استعاره های متجانس اند؛ یعنی هر دو زبان از استعاره های مشترک در سطح عام استفاده نموده، سپس اطلاعات شناختی فرهنگی خود را به آن افزوده و استعاره های خاص زبانی به وجود آورده اند. برای نمونه، استعاره «ترس، انجماد سیال درون ظرف است» در زبان عربی، استعاره عامِ (ترس سرما است) را انتخاب و عبارت فرهنگ بنیادِ (خوف یجمد الدم فی العروق) را به وجود آورده است، در حالی که در فارسی غالبا انجماد خود ظرف است که نمود زبانی دارد (تنم یخ کرد).
۷۳.

طراحی و هنجاریابی پرسشنامه انرژی معلّم: گامی به سوی فرادلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی معلم انرژی افزایی انرژی کاهی دغدغه مندی فرادلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 276
هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه انرژی معلّم در پرتو مفهوم «فرادلی» است. بدین منظور، ابتدا مدرّسان به 5 دسته انرژی آفرین، انرژی افزا، انرژی ده، انرژی کاه و انرژی کُش طبقه بندی شدند. سپس براساس آن، مقیاسی متشکل از 30 گویه طراحی شد و جهت سنجش و اعتباریابی آن، با انتشار برخط و نمونه گیری در دسترس، 283 زبان آموز (170 زن و 113 مرد) با رده سنی 15 تا 51 سال به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد به نظر می رسد این مقیاس به دلیل شباهت گویه ها و عدم تمایز سطوح توسّط زبان آموزان از روایی مطلوب را ندارد؛ بنابراین مقیاس به 12 گویه در دو سازه کلّی انرژی افزایی و انرژی کاهی تقلیل یافت و مجدد مدل سازی «SEM» اعمال شد که مدل دوم به لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوبی بود. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای پژوهشگران و مدرّسان ارائه شد.
۷۴.

EFL Teachers’ Individual Development Planning Model: A Data-Driven Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Teachers Individual Development Planning grounded theory contextual conditions intervening conditions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 557
Despite a strong background in education and human resources, teachers’ Individual Development Planning (IDP), as a reflective tool for further learning, has remained untouched in the domain of ELT. Therefore, the current study is an attempt to investigate EFL teachers’ IDP in light of the grounded theory approach in an Iranian context. To do so, a semi-structured interview was conducted with 17 expert participants selected through purposive sampling in the field of IDP from all over Iran. Interviews were transcribed and labeled as open, axial, and selective codes. The results led to 9 main categories of EFL teachers’ IDP: identifying EFL teachers’ current status, identifying EFL teachers’ duties, tasks, and educational needs, school and teachers’ mutual agreement, setting goals, providing resources, planning for an IDP, implementing an IDP, self-evaluation, and reformative acts. Data also unveiled the causal, contextual, and intervening conditions in the way of developing and implementing an IDP. The findings of the study can have theoretical and practical implications for EFL teachers, school principals, and educational policymakers.
۷۵.

Iranian English Learners' Perception of Native and Non-native English Teachers in New Zealand and Iran: A Multilingual Identity Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cross-actional influence of context multilingual identity thematic analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 481
This study is a longitudinal mixed method design investigating Iranian English learners' perception of native-speaker English teachers (NSETS) and non-native-speaker English teachers (NNSETS) in New Zealand and Iran within the conceptual framework of Kumaravadivelu (2003), Rudolf (2018), and Benson el al. (2013).  A semi-structured interview and a questionnaire (consisting of 21 Likert items and 3 open-ended questions) were used twice ten months apart in each context. An online narrative interview was employed in 2022 to supplement the data. Non-parametric data analyses were run on the Likert items. Several coding schemes were developed and a thematic analysis was employed. Findings revealed that NNSETS in New Zealand and NSETS in Iran were perceived by the learners as more effective in guiding their students toward developing a multilingual identity. This is interpreted as the "cross-actional influence of context in language learners' perception of teachers regarding L2 identity development in students" in this research. The findings also showed a shift in students' perception from NSETS to NNSETS in both contexts over time due to the better instructional strategies of NNSETS for teaching reading, listening, grammar, and their deeper understanding of the student's needs. This study informs language teachers, teacher educators, and education authorities on 1) the cross-actional influence of context on students' perception of teachers regarding L2 identity development as a normal procedure, 2) the pattern of a shift from NSETS to NNSETS due to the qualifications of NNSETS should be considered in teacher training programs to make the most proficient language teachers accordingly.
۷۶.

استفاده از نظریّه ترجمه یکپارچه فن لوون زوارت در ارزیابی ترجمه های سوره بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توصیفی تطبیقی زوارت ترجمه یکپارچه تبدیل ها بن و سربن ترجمه سوره بقره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 275 تعداد دانلود : 194
هنگام ترجمه، در بسیاری از موارد عدم توجّه به موارد جزیی می تواند تغییرات جدّی در پی داشته باشد. این مسئله می تواند در متون مذهبی نمود بیشتری داشته باشد. از این منظر، مقاله حاضر سعی دارد تا از طریق به کارگیری روشی توصیفی و تطبیقی به این مسئله در ترجمه ها و زبان های مختلف توجّه بیشتری کند. در این تحقیق به بررسی ترجمه های سوره بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از دیدگاه فن لوون زوارت (در راستای پارادایم توصیف) پرداخته شده است. از دید زوارت ترجمه یکپارچه نوعی از ترجمه است که در سطوحی بالاتر از جمله، چیزی از متن حذف یا بدان اضافه نمی کند. وی معتقد است، در ترجمه یکپارچه، تبدیل های ترجمه ای در دو سطح اتّفاق می افتند: نخست سطح خُرد (شامل جمله ها، بندها و گروه ها است) و دوم سطح ساختاری کلان (مثلاً تغییر در شخصیت پردازی، سبک یا زاویه دید روایت). نتایج این بررسی حاکی از آن است که ترجمه های فارسی دارای یکپارچگی بیشتری نسبت به دو ترجمه انگلیسی هستند که شاید بتوان آن را به تسلط بیشتر مترجمان ایرانی و نزدیک بودن مفاهیم مذهبی و امکان وام گیری در بسیاری از مفاهیم خاص قرآنی در ارتباط با دو مترجم دیگر دانست.
۷۷.

تأثیر پسازبان در تغییر ساختارهای زبانی و فرهنگی دوره پست اومانیسم

کلید واژه ها: پسازبانی زبان شناسی کاربردی پسا انسان گرا پنی کوک درون کنشی هم پیوندی درهم تنیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 812
انسان صنعتی سعی دارد با ورود به عصر دیجیتال و آگاهی ازیک سونگری اومانیسم، نگاه خود را نسبت به جهان گسترش دهد و در این راه نیاز به تغییر زبان دارد. آلستر پنی کوک در کتاب زبان شناسی کاربردی پسا انسان گرا (2016) تعریف تازه ای از مفهوم زبان ارائه داده است که در ایران تازگی دارد و متأثّر از نگرش پسااومانیستی و ریشه های پدیدارشناسانه و مباحث شناختی به ویژه بدن مندی است. در این نگاه، زبان تنها ابزار ارتباطی و خاصّ انسان نیست، بلکه انسان با دخالت تمام حواسّ پنجگانه در تعامل با انسان های دیگر و حیوان و گیاه و اشیا به سر می برد و همه آنها در درک و دریافت و شناخت او اثر می گذارند. پژوهش حاضر که با هدف تغییر زبان به منزله تغییر نگرش به روشی توصیفی-تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این دو پرسش اساسی است که پسازبان چه تغییری در مفهوم سوسوری زبان ایجاد کرده است و این تغییرات چه تأثیری بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دارد. نتایج حاصله مبتنی بر آن است که پسازبان در زبان شناسی کاربردی پساانسان گرا، تعریف جدیدی از زبان ارائه می دهد که مانند زبان شناسی سوسور مبتنی بر رابطه بین الاذهانی اشخاص و اتّکا به زبان معیار نیست، بلکه سعی دارد ارتباط زبانی بین انسان و اشیا و غیرانسان را به گونه ای برقرار کند که منجر به درک و تعامل عمیق تر و نوعی هم پیوندی بین همه موجودات کره زمین شود تا از این راه به جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از عصر صنعتی سرمایه داری اومانیستی و برقراری عدالت بین گونه های انسانی، زبانی و غیر انسانی بپردازد.
۷۸.

بررسی تصریح و پنهان سازی ایدئولوژی در روایت های رئالیسم سوسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصریح پنهان سازی ایدئولوژی رئالیسم سوسیالیستی سبک شناسی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 373
در متون مختلف، متغیّرهای واژگانی و بلاغی نقش برجسته ای در جهت دارکردن محتوا، و انتقال صریح یا پوشیده ی ایدئولوژی دارند. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی میزان صراحت یا پوشیده گویی نویسندگان، کارکرد چهار متغیّر سبکی و گفتمان مدار «دشنام و دشواژگان»، »واژگان متعلق به گفتمان های خاص»، «نمادپردازی و تداعی معانی» و «تمثیل روایی» در تعدادی از روایت های رئالیسم سوسیالیستی فارسی، که در فاصله ی سال های 1320 – 1332 نوشته شده اند، در چارچوب سبک شناسی انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اگرچه همه ی نویسندگان آثار مورد نظر در پی انعکاس روح حاکم بر زمانه و مشروعیت بخشیدن به ستیز علیه سلطه بوده اند، اما در انتقال این ایدئولوژی به مخاطب به دو شیوه ی متفاوت عمل کرده اند؛ نویسندگان حزبی که در ارتباط مستقیم با حزب توده بوده و آثار روایی خود را به سفارش این حزب تولید کرده اند، تمایل چندانی به استفاده از شگردهای پنهان سازی ایدئولوژی از جمله نمادپردازی و تداعی معانی و همچنین تمثیل نداشته ، بیشتر با استفاده از منغیر سبکی کاربرد واژگان متعلق به گفتمان های خاص، به انتقال عریان ایدئولوژی مورد نظر پرداخته اند؛ این در حالی است که نویسندگان انتقادی و مستقل از حزب توده، با استفاده از شگردهای بلاغی نمادپردازی و تداعی معانی و نیز تمثیل، سعی در عمق بخشیدن به متن، پنهان سازی ایدئولوژی و القای ضمنی آن به مخاطب داشته، مخاطب را در نه در رویارویی با قدرت ساختاری و سرکوبگر حاکم بر جامعه، بلکه در تقابل با ارزش های حاکم و سلطه ی هژمونیک آن ها قرار داده اند.
۷۹.

بررسی تطبیقی تصویر زن در شعرهای احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج (با تاکید انگاره های اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگاره های اجتماعی زن احمد شاملو هوشنگ ابتهاج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 153
ادبیات به ویژه شعر معاصر، انعکاسِ تصاویر و انگاره های اجتماعی عصر خویش است. این تصاویر اگرچه مختصر یا پراکنده است؛ اما با تامل و دقت و با قرار گرفتن در کنار هم، جلوه های مختلف مسائل اجتماعی را بیان و تحلیلی عمیق از اجتماع و آثار ادبی به خواننده منتقل می کند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری مستندات شعری می کوشد ضمن بررسی تطبیقی تصویر زن در اشعار احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج، زمینه را برای درک بهتر تصویر بازتاب یافته از زن در مجموعه آثار این دو شاعر معاصر فراهم کند. هدف از تاکید بر انگاره های اجتماعی در پاسخ به این مسئله اصلی است که تغییر و تحولات اجتماعی چه تاثیری در ذهن و ضمیر شاعران برای توصیف پدیده های مختلف از جمله زن بر جا می گذارد. همچنان که در شعرهای شاملو و هوشنگ ابتهاج به واسطه وجود انگاره های اجتماعی مانند آزادی، ستم ستیزی و عشق به هم نوع، توصیفات شان از زن ظهور و بروز منحصر به فردی یافته است. دستاورد تحقیق نشان می دهد شاملو فراگیرتر از ابتهاج در توصیفات خود از زن تحت تاثیر انگاره های اجتماعی بوده است.
۸۰.

نمود در لری خرم آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمود واژگانی نمود ناقص نمود کامل لری خرم آبادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 802
هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی و توصیف گروه نقشی نمود، در لری خرم آبادی بر اساس برنامه کمینه گرا بوده است. باتوجه به این که تاکنون بررسی زبان شناختی نحوی در این زمینه انجام نشده بود، این پژوهش تطابق بین نظریه به کاررفته در تحقیق و داده های گویش لری خرم آبادی را نشان داد. شیوه این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است. در این پژوهش، بنا بر اصول نظریه زایشی، توصیف دقیق و یکدستی از ساختارهای دارای نمود ارائه شده و در سایه مباحث نظری، این دسته از ساختارها تحلیل شده اند. در بررسی داده های لازم برای انجام این پژوهش، نگارنده نیز شمّ زبانی خود را مبنای تعیین خوش ساختی و بدساختی جملات قرار داده و از عملیات های حرکت، ادغام و مطابقه نیز کمک گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشانگر آن بودند که در گویش لری خرم آبادی گروه نمود به صورت نمود دستوری و نمود واژگانی نمایانده می شود. نمود دستوری نیز در این زبان به دو دسته کامل و ناقص تقسیم می شود. نمود کامل در زمان های گذشته ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید نشان داده می شود. گروه نمود ناقص میزبان نمودسازهای “dɑr, mɛ-” و نمودساز ناقص “hɑ” بدون مطابقه با شخص و شمار و به عنوان سازه ای مستقل از گروه فعلی معرفی گردیدند. دو نمودساز “hey” (همیشه) و “hæni” (هنوز) نیز به عنوان نمود واژگانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشانگر آن بودند که این دو نمودساز سبب افزودن معنای اضافی به فعل و ایجاد نمود جدیدی تحت عنوان «نمود تداومی» می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان