مدیریت بازرگانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت بازرگانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۲۳-۵۰۹۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۶
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر امیر خانلری
مدیر مسئول: طاهر روشندل اربطانی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۵۹۰۷
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی دیواندری
هیئت تحریریه: دکتر علی اصغر انواری رستمی، دکتر محمدرضا حمیدی زاده، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر علی دیواندری، دکتر سیدرضا سیدجوادین، دکتر علی صنایعی، دکتر علی عسگری، دکتر مهرداد مدهوشی، دکتر میراحمد امیرشاهی، دکتر محمد حقیقی، دکتر محمدعلی شاه حسینی
آدرس: تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه چمران، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان جنوبی، طبقه همکف، دفتر مجلات دانشکده مدیریت.
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۷۶۳۷
وب سایت: https://jibm.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jibm@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۰۶۴۷۷
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸