روابط خارجی - نشریه علمی (وزارت علوم)

روابط خارجی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۵۸۸-۶۵۴۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمد نظـری
مدیر مسئول: محسن رضایی میرقائد
ناشر: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
p-issn: ۲۰۰۸-۵۴۱۹
صاحب امتیاز: پژوهشـکده تحقیقـات راهبردی مجمـع تشخیـص مصلـحت نظـام
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدعلی شیرخانی
مدیر اجرایی: رحیم بایزیدی
هیئت تحریریه: جلال دهقانی فیروزآبادی، محمـدکاظـم سجـادپـور، امیرمحمد حاجی‌یوسفی، حسیـن امیرعبداللهیان، حسین سلیـمی، بهـادر امینیـان، جمشیـد ممتـاز، نسـرین مصفـا، اصغـر افتخاری، فرهـاد قاسمی، محیـی‌الدیـن مصبـاحـی، ویتالـی نامکین
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۱۳۹۱
وب سایت: http://frqjournal.csr.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷