پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی) - علمی-پژوهشی

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر اصغر مشبکی

سردبیر: دکتر عادل آذر

مدیر اجرایی: ربیعی

هیئت تحریریه: علی اصغر فانی، دکتر سید حمید خدادادحسینی، دکتر احمد جعفرنژاد، رضا راعی، بابک سهرابی، دکتر بهروز دری، اسداله کردنائیج، دکتر محمدرضا مهرگان

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، دفتر مجلات، اتاق ش 3، دفتر مجله پژوهش های مدیریت در ایران

تلفن: 82883623(021)    فکس: 82883623(021)

وب سایت: http://mri.modares.ac.ir

پست الکترونیک: modaresMRI@modares.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹