مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی پاییز 1391 شماره 35

مقالات

۱.

تعیین معیارهای ارزیابی متوازن و رتبه بندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۴۷۹
۶.

ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴