دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی بهار 1387 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی میزان همکاری دانشجویان کتابدارری و اطلاع رسانی ایران در تولید مقالات علمی برای همایش سالانه دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) طی سال های 1379 - 1386(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی خدمات شبکه رزنت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از دیدگاه کاربران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

تجزیه و تحلیل محتوی گسترش روش های تحقیق در علوم کتابداری و اطلاع رسانی یا روش تجزیه و تحلیل محتوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی مجموعه سازی کتابخانه های تخصصی مؤسسات تحقیقاتی در شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی کتابخانه های آموزشگاهی براساس کندوکاوی اجمالی در آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

نگاهی به کتابخانه دیجیتالی و نقش حمایتی آن در برگزاری دوره های آموزش از راه دور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تحلیل محتوای کتاب های غیر درسی فراگیران نهضت سوادآموزی شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹