اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی بهار 1390 شماره 49 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

خود تنظیمی به عنوان میانجی بین ابعاد والدینی غیر حمایتی و پرخاشگری نوجوانان: روش مدل یابی معادله ساختاری (SEM)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

تاثیر تنش¬های شغلی، راهبردهای مقابله با تنش، تاب¬آوری و سلامت روانی در رضایت شغلی تکنسین¬های بی¬هوشی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۸ تعداد دانلود : ۶۸۲
۳.

بررسی رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس با نشانگان وانمودگرایی (سند رمایمپاستر)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

ارتباط بین آلکسی تیمیا و دلبستگی به مادردر دختران و پسران نوجوان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

مقایسه ی ویژگی های جمعیت¬شناختی، روان¬شناختی و مراقبت بیمارستانی در بیماران واجد و فاقد اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱