اصول بهداشت روانی - علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

اصول بهداشت روانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۱۶۸۴-۴۳۰۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۶
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر امیر رضایی اردانی
مدیر مسئول: دکتر سید ابوالقاسم حسینی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
p-issn: ۱۰۲۸-۶۹۱۸
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
سردبیر: دکتر محمدرضا فیاضی بردبار
مدیر داخلی: دکتر مهدیه برهانی
مدیر اجرایی: دکتر علی طلایی
هیئت تحریریه: ابراهیم عبداللهیان، رضا فریدحسینی، پریا حبرانی، غلامرضا میرسپاسی، فاطمه محرری، نغمه مخبر، محمدرضا محمدی
آدرس: مشهد، میدان فردوسی، بلوار حر عاملی، بیمارستان آموزشی روانپزشکی ابن سینا
وب سایت: http://jfmh.mums.ac.ir/
پست الکترونیکی: fu.me.he2016@gmail.com
کد پستی: ۹۱۹۵۹۸۳۱۳۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱