جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۳۸۳-۰۸۱۶
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی انگلیسی: دکتر علی درخشان /دبیر تخصصی فارسی:دکتر سیدمحمد حسینی معصوم
مدیر مسئول: محمدرضا محمدی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۲۳۲۲-۳۰۸۱
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حمیدرضا شعیری
مدیر اجرایی: دکتر زهرا سعادت نژاد
هیئت تحریریه: فردوس آقا گل‌زاده، محمد دبیرمقدم، ابوالقاسم رادفر، علی عباسی، غلامرضا کیانی، عیسی متقی‌زاده‌، محمدرضا محمدی، فرامرز میرزایی، ناصر نیکوبخت، سیدمحمد حسینی معصوم، مجتبی منشی زاده، حسین غلامی، رضا پیشقدم، حمیدرضا شعیری
تلفن: ۰۹۰۳۶۰۴۸۳۲۷
وب سایت: https://lrr.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: lrr@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸