علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۵۳۸-۲۷۷۲
حوزه ی فعالیت مجله: علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، تاریخ اجتماعی)
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۶
مدیر مسئول: دکتر محمد سعید ذکایی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۱۷۳۵-۱۱۶۲
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
مدیر داخلی: دکتر ابراهیم اخلاصی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: فاطمه سرکانی
هیئت تحریریه: ر محمد حسین پناهی، ر علی اکبر تاج مزینانی، ر محمد زاهدی اصل، ر سید محمد سید میرزایی، ر ابوتراب طالبی، ر مرتضی فرهادی، ر مرتضی کتبی، ر محمدتقی کرمی، ر غلامرضا لطیفی، ر مهدی محسنیان راد، ر محمد میرزایی، ر احمد نقیب زاده
آدرس: تهران، خیابان‌ شریعتی، سه‌ راه‌ ضرابخانه‌، خیابان‌ شهید داوود گل‌نبی‌
تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۶۰۶۱
وب سایت: http://qjss.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: Qjss@atu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۷