علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) - علمی-پژوهشی

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر جعفر هزار جریبی

 سردبیر: دکتر مرتضی فرهادی

مدیر اجرایی : مرتضی سالمی

هیات تحریریه: محمود جمعه پور، محمد زاهدی اصل، علی ساعی، سیدمحمد سیدمیرزایی، محمدمهدی فرقانی، مرتضی فرهادی، مرتضی کتبی، علی اصغر کیا، مهدی محسنیان راد، منصور معدل، محمد میرزایی، احمد نقیب زاده، جعفر هزار جریبی

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - سه راه ضرابخانه - خیابان شهید داوود گل نبی .

تلفکس: 22223009(021)

وب سایت:  http://qjss.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸