راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال هشتم زمستان 1394 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

حمایت مبنایی ادیان توحیدی از علم مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نقش ارزش های غیرمعرفتی در ارزیابی معرفتی نظریه های علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

هدف گذاری رئالیستیِ تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزش های اسلامی و زمینه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تنظیم ظریف و استدلال آنتروپیک مبتنی بر چندجهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تنظیم ظریف چندجهانی اصل آنتروپیک استدلال آنتروپیک کیهان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 684
مسئله تنظیم ظریف در کیهان‌شناسی معاصر، مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد نیازمند تبیین است. تبیینی که برخی فیزیکدانان سرشناس برای آن ارائه داده‌اند، استفاده از استدلال آنتروپیک مبتنی بر چندجهانی است. در این مقاله پس از معرفی مفهوم چندجهانی، تنظیم ظریف و انواع آن و همچنین اصل و استدلال آنتروپیک، استدلال خواهد شد که به‌نظر نمی‌رسد تبیین این فیزیکدانان، هدف آنان را که ارائه توضیحی معقول برای تنظیم ظریف است، تأمین کند. در واقع، تبیین آنها مسئله تنظیم ظریف جدیدی را ایجاد می‌کند که یک مرحله پیش از تنظیم ظریف فعلی است. بنابراین خود، نیازمند تبیین است.
۵.

نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نسبت نظریه فرهنگستان علوم اسلامی درباره علم دینی با واقع گرایی معرفت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی و نقد بومی سازی اصل حقوقی حسن نیت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱