مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دوازدهم بهار 1393 شماره 41

مقالات

۱.

مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

۲.

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ورشکستگی مدیریت سود کیفیت سود سودآوری آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۳۱
۳.

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

۴.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

۵.

بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری

۶.

رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی

۷.

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵