اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی دی 1389 شماره 134

یادداشت ها

۱.

حذف یارانه های سوخت و سیاست های مکمل

۲.

خط لوله ترانس افغان و دیپلماسی انرژی ایران

مقالات

۱.

واکنش اوپک به سیاست های پولی آمریکا

۳.

بررسی تحولات ساختاری صنعت نفت و گاز ترکمنستان

۴.

بنگاه های اقتصادی و هزینه های هدفمندی یارانه ها

۵.

بررسی ابعاد فنی و اقتصادی قرارداد توسعه ی میدان نفتی رمیله در عراق

۶.

گزینه هایی برای درمان نفرین منابع

گفتگوها

۱.

آینده ی سرمایه داری: ایجاد آینده ای پایدار در انرژی

۲.

دورنمای صنعت نفت لیبی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵