اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی آذر و دی 1384 شماره 77 و 78

مقالات

۵.

شناسایی عوامل ریسک در کلان پروژه‌های نفت

۶.

ارائه الگوهای بهینه سازی تکنیک‌های حفاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵