اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی فروردین و اردیبهشت 1379 شماره 11 و 12

مقالات

۱.

خلاصه ترجمه: نفت؛ فراوان اما کماکان منشأ دغدغه های بزرگ سیاسی/ گفتگو/

۳.

پنجمین کنفرانس سالانه «بررسی کنترل و مدیریت ریسک و وضعیت بیمه در صنایع نفت و گاز»

۶.

پتروناس و فعالیت های پایین دستی

۹.

energy provisions in iran''s third five-year plan

۱۰.

iran''s oil and gas industry and the sanctions

۱۱.

elements of policy making in the development of iran''s oil and gas sectors in the new millennium

۱۲.

interview with proffessor peter davies

۱۳.

opec summit choices and decisions

گفتگوها

۱.

مصاحبه: فشار آمریکا و تصمیم اوپک

گزارش ها

۲.

lng خیز مجدد برای اجرای پروژه های

۴.

سومین کنفرانس سراسری انرژی و روستا

سخنرانی ها

۱.

فضای رشد برای اوپک در سال 2000

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵