اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی مهر 1376 شماره 4

مقالات

۱.

پرونده: نفت و جهان اسلام: 75 در صد کل ذخایر نفت و 50 در صد کل ذخایر گاز جهان در اختیار جهان اسلام اسلام

۲.

عناوین طرح ها و پروژه های وزارت نفت طی 8 سال سازندگی

۳.

پتانسیل صدور نفت خام جمهوریهای ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان

۵.

نیاز به تجدید ساختار صنعت نفت ایران

۶.

برخورد آراء: یارانه سوخت و حاکمیت دولت (2) /میزگرد

گزارش ها

۱.

مروری بر عملکرد وزارت نفت مقطع 1375-1367 (منتشر شده در مرداد ماه 76)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵