اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی اسفند 1385 شماره 89

مقالات

۱.

سرمقاله: خصوصی سازی صنعت برق؛ چالش ها و راهکارها

۴.

سخنرانی: برنامه های بخش پالایش در ایران: در یک فرصت استثنایی پالایشگاههای کشور به بخش خصوصی واگذارمیشود

۵.

امکان سنجی فنی- اقتصادی پروژه های نیروگاهی

۶.

استقبال روسیه از اوپک گازی؛ ابزاری برای دور کردن افکار عمومی از موضوعات مهمی همچون عرضه گاز روسیه به اروپا

۸.

interview: bidboland-2 refinery project starts

۱۲.

report iranian refining industry; as seen by foreign experts

گزارش ها

۱.

خبر و نظر: پرهیز از ایدولوژی در جهان نفت توصیه یا توجیه

۲.

گزارش: رتبه بندی بهترین شرکت های نفتی- 2006

۳.

گزارش: تحولات بازار جهانی گاز- ژانویه 2007 گروه اوپک و کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده نفت و گاز

۵.

گزارش: «چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2007»

سخنرانی ها

۱.

سخنرانی: فعالیت های جدید در صنعت پالایش نفت حلقه ارتباطی سرمایه گذاران، مشاوران و پیمانکاران

۲.

speech: prtroleum minister: major developments in iran''s refining industry

گفتگوها

۱.

مصاحبه: بلوک های اکتشافی؛ عرصه ای برای رقابت شرکت های نفتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵