اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی بهمن 1379 شماره 21

مقالات

۱.

سرمقاله: تصمیم گیری، تصمیم سازی و پژوهش

۲.

گزارش سمینار نفت و پول 14 و 15 نوامبر 2000 لندن انرژی در اقتصاد جدید

۴.

دورنمای همکاری های ایران و کشورهای «آسیای میانه و قفقاز» در بخش انرژی «گاز»

۵.

و نیروگاه ها lng فعالیت شرکت ریلاینس و دستیابی آن به

۶.

گازهای غیر متعارف جهان

۷.

معرفی طرح پژوهشی: پروژه مطالعاتی جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت

۸.

current study: research projection preventing the incineration of gases associated with crude oil

گفتگوها

۱.

میزگرد: جایگاه پیمانکاران ایرانی در طرح های نفت، گاز و پتروشیمی پیمانکاران خواهان شرایط بهتر کار

۲.

مصاحبه: نقش تکنولوژی در صنعت گاز روش های جدید برای کاهش هزینه های انتقال گاز طبیعی

گزارش ها

۱.

نگاهی به توسعه نفت و گاز طبیعی ترکیه

۲.

assessment of iran''s expected oil production capacity expansion and the estimate of the requisite

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵