اقتصاد انرژی -

اقتصاد انرژی


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: انجمن اقتصاد انرژی ایران

مدیر مسئول: مرتضی بهروزی فر

سردبیر: مرتضی بهروزی فر

مدیر داخلی: سامیه کوکبی

هیئت تحریریه: محمد آقایی ‏تبریزی, محسن ابراهیمی, حمید ابریشمی, علی امامی‏ میبدی, مهران امیرمعینی, محمد امیری, فریدون برکشلی, مرتضی بهروزی‏فر, افشین جوان, سیدمحمدعلی حاجی‏ میرزایی, سیدغلامحسین حسن‏تاش, محمدباقر حشمت‏ زاده, سیدمحمدعلی خطیبی ‏طباطبائی, ناصر خیابانی, عزیزاله رمضانی, محمد مزرعتی, محمدحسین مهدوی‏ عادلی, حسین میرزائی.

نشانی: تهران - خیابان وحید دستگردی(ظفر) - پلاک 177 - طبقه 4 - واحد 13و14 - کدپستی: 19167 - صندوق پستی: 3978-19395

تلفن: 3-22262061(021)       فکس: 22262064(021) 

وب سایت: http://www.iraee.org

پست الکترونیک: info@iraee.org


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: سالنامه
ناشر: انجمن اقتصاد انرژی ایران

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵