اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی اردیبهشت و خرداد 1382 شماره 48 و 49

مقالات

۱.

سرمقاله: عراق، نفت و اوپک

۲.

گزارش: نگاهی گذرا به هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

۳.

تغییر ساختارهای کنونی صنعت انرژی جهانی: کمپانی های ملی نفت چه نقشی را باید ایفا کنند

۷.

بخش اول آسیا): متدولوژی (روش شناسی) بازار فرآورده های نفتی

۱۰.

ARTICLE: Natural Gas Pricing: General Theory and Application

۱۲.

SADRA`s Breaking Taboo on Entrusting Projects to Iranian Contractors

۱۳.

INTERVIEW: A New Active and Innovative Site

۱۴.

EDITORIAL: Iraq Oil and Opec

۱۷.

امکانات منبع بیوماس و فرآیند تبدیل آن به سوخت ها و مواد شیمیایی (بخش دوم)

۱۸.

تحولات نفت عراق: نفت عراق و مشکلات فراروی صادرات آن

۲۰.

کتاب شناسی: مدیریت دارایی های نفتی اوپک؛ ثروت های بادآورده و تهدیدات

۲۱.

تحقیقات: بهینه سازی خطوط انتقال گاز طبیعی

۲۴.

interview: khuzastan petrochemical complex the polymeric gem of the middle east

یادداشت ها

۱.

سرمقاله: چالش های عمده بخش نفت و گاز و راهبردهای مربوط به آن

گفتگوها

۱.

LNG مصاحبه: فراساحل؛ ساخت شناورهای حمل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵