اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی دی 1379 شماره 20

مقالات

۲.

نقد و بررسی مدل «درآمد هدف» برای تبیین رفتار اوپک و بازار جهانی نفت

۳.

طرح های برق آبی زنجیره ای جنوب کشور و چالش های پیش رو

۵.

معرفی طرح پژوهشی: وضعیت میادین شرکت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و لزوم استیفای حقوق کارکنان

۷.

interview: capacity of domestic experts drives oil projects

۸.

interview: 40 days opportunity to encourage investments

گفتگوها

۱.

مصاحبه: دیدگاه های مقابل در زمینه بیع متقابل

۲.

مصاحبه: وضعیت پایین دستی صنعت نفت ایران و آینده آن

گزارش ها

۱.

شرکت گاز پروم روسیه و لزوم تجدید ساختار آن

۲.

گزارش کشوری: مالزی

۳.

report: international conference, ""the impact of the middle east/ capian oil on the global energy

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵