اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی آبان 1380 شماره 30

مقالات

۱.

سرمقاله: افغانستان، معبر منابع انرژی آسیای میانه؛ از رؤیا تا واقعیت

۲.

تجارت انرژی از طریق اینترنت

۳.

مروری بر مبنای قیمت گذاری گاز طبیعی هر چه پاکیزه تر، ارزنده تر

۵.

بر اساس مدل مولکول متان LNG قراردادهای خرید و فروش

۶.

چشم انداز بازارهای صادراتی برای گاز طبیعی خاورمیانه

۷.

گزارش ویژه پتروشیمی هفته نامه مید مروری بر صنایع پتروشیمی در خاورمیانه

۸.

oil and gas fields development project in briefe

۱۱.

persian gulf oil: iran''s role

۱۲.

shell haz no limitations for investment in gas and oil projects in Iran

۱۳.

production capacity: A technical, economic or political subject?

۱۵.

editorial: afghanistan, a dream or energy route?

گفتگوها

۱.

مصاحبه: شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا، از آغاز تا کنون

۲.

iran''s oil and gas development strategies and the potential for foreign paticipation

گزارش ها

۱.

نگاهی به توسعه نفت و گاز طبیعی در آذربایجان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵