اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی مهر 1380 شماره 29

مقالات

۱.

سرمقاله: صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه

۲.

مقاله : برنامه ریزی و اجرای برنامه های پژوهشی در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن در کشور نروژ (بهره برداری بهینه از مخازن هیدروکربوری با استفاده از فن آوری های پیشرفته (ruth))

۳.

تجدید ساختار در صنعت نفت جهان و ادغام ها (2)

۴.

تأمین تقاضای داخلی انرژی لزوم سرمایه گذاری در بخش انرژی و شیوه های آن

۵.

گزارش ویژه پتروشیمی هفته نامه مید: مروری بر صنایع پتروشیمی در خاورمیانه (1)

۶.

oil and gas fields development projects in brief

۷.

construction of a refinery in the north of iran using cis crude oil os feed stock

سخنرانی ها

۱.

سخنرانی: به سوی آینده با ثبات انرژی

گفتگوها

۱.

مصاحبه: شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی؛ از گذشته تا آینده

گزارش ها

۲.

update on gas programs and activities

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵