اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی تیر 1381 شماره 38

مقالات

۱.

سرمایه گذاری خارجی، حلال مشکلات یا..؟روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه 21

۲.

will lng trading lead to a globalizatin of natural gas markets?

۴.

بررسی رابطه میان مصرف انرژی و توسعه اقتصادی برخی کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی- چین (1)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵