اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی اسفند 1383 شماره 69 و 70

مقالات

۱.

سرمقاله: نفت ملی یا دولتی جایگاه نفت در انتخابات ریاست جمهوری

۲.

مقالات: سرگذشت قرارداد دادرسی و بوجود آمدن شرکت نفت انگلیس و پرشیا

۳.

مقالات: خط لوله گاز طبیعی ایران به هند

۴.

مقالات: بررسی سیاست مالیات بر انرژی در کشورهای OECD و اثر آن بر تقاضای نفت خام این کشورها (بخش اول)

۵.

گزارش: نفت عراق و مشکلات فرآوری صادرات آن

۶.

گزارش: رشد فزاینده عملیات اکتشاف در آب های عمیق خاور دور

۷.

Projects up Dates

۸.

Legal Devise: Criteria Concerning the Registration Of Companies, and Industrial- Intellectual Ownership in Free trade- In dustrial Zone of I.R.Iran

۹.

Investment, Prices, and Excess Capacity in Oil: A Global Outlook

۱۰.

Economic Feasibility of Constructing Small Hydropower Schemes in the khuzistan Region the say

گزارش ها

۱.

خبر و نظر: توان و تولید نفت عربستان سعودی و انتظارات ایالات متحده

۲.

خبر و نظر: مسیر ژئوپلتیک ایران، عراق و سوریه: شاهراه اتصال خلیج فارس به مدیترانه

گفتگوها

۱.

مصاحبه: میدان نفت سنگین کوه موند؛ از آغاز تا کنون

۲.

Interview: Defining the Role of the Foreign Oil and Gas Investor

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵