اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی مهر 1378 شماره 5

مقالات

۱.

دیدگاه: رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

۳.

مبانی نظری نوسانات قیمت نفت خام و رسالت اوپک

۴.

مشارکت خارجی کشورهای عضو اوپک در بخش پایین دستی صنعت نفت

۵.

گزارش تحقیقی: قیمت گذاری و ملاحظات کارایی در صنعت برق کشور

۷.

بررسی احتمال افزایش ذخایر نفت و گاز کشور

۸.

بررسی روند تجارت بین المللی گاز طبیعی در مقایسه با نفت در قرن 21

۹.

تکنولوژی تبدیل گاز به فرآورده های نفتی: راهکارها و محدودیت ها

۱۲.

caspian oil and gas development: constaints and prospect

۱۳.

an analysis of fructuations in oil prices

۱۴.

examination of historical factors and causes of decline in oil prices and forecast of future trend

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵