اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی آبان 1379 شماره 18

مقالات

۱.

سرمقاله: منابع نفت خاورمیانه و دریای خزر و بازارهای جهانی انرژی

۳.

مقاله: شوکهای ناشی از نفت ارزان

۴.

سخت گیری در مورد استانداردهای فرآورده های نفتی

۵.

کاهش هزینه ها؛ عامل کلیدی در اجرای پروژه های گاز

۷.

گزارش کشوری: اندونزی

۱۱.

application of proportional-sum-perivative control methodology for efficiency enhancement of thermal energy systems

۱۲.

gas utilization in the iranian power sector

۱۳.

the future of the u.s oil industry in the middle east

گفتگوها

۱.

طرح های جدید نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی و پیمانکاری ایران در بوته آزمایش پیمانکاران خارجی

گزارش ها

۱.

گزارش: تقاضای جهانی نفت و گاز شرایط کنونی، پیش بینی های آینده

۲.

تجربیات گذشته، چشم اندازهای آینده در آسیای مرکزی و قفقاز/ گزارش هشتمین همایش بین المللی آسیایی مرکزی و قفقاز، خرداد ماه 1379

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵