اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی اسفند 1379 شماره 22

مقالات

۱.

سرمقاله: ملی شدن صنعت نفت، پنجاه سال بعد

۲.

مقاله: اوپک، نیازمند شاخص واقعی قیمت نفت در خلیج فارس

۳.

نقش ایران در صادرات گاز خلیج فارس، فرصتها و چالشهای آینده

۶.

صنعت نفت عراق گذشته، حال و چشم انداز آینده

۷.

برآورد ذخایر کشف نشده نفت و گاز جهان

۸.

معرفی طرح پژوهشی: طرح تعیین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در تجهیزات و فرآیندهای مصرف کننده فرآوردههای نفتی

۱۳.

nioc''s exploration activities in the caspian

۱۴.

interview: present situation of iran''s downstream oil industry

گفتگوها

۱.

مصاحبه: روش های جدید حفاری: تکنیکهای مختلف در حفاری نفت خام و ملاحظات اقتصادی- فنی

گزارش ها

۱.

گزارش: نهادینه شدن فرهنگ استفاده بهینه از انرژی، نیازمند باور ملی اولین همایش ملی فرهنگ، آموزش و برنامه ریزی

۲.

آینده صنعت گاز چین

سخنرانی ها

۱.

سخنرانی: ماهیت قراردادهای بیع متقابل ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵