اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی بهمن 1389 شماره 135

یادداشت ها

۲.

حرکت به سمت نظمی جدید در بازار گاز جهان

مقالات

۱.

سومین مناقصه ی منابع هیدروکربوری عراق

۳.

مطالعه ی تطبیقی سیاست های اعمالی بر خودرو ها برای کاهش آلایندگی هوا در ده کشور آسیایی

۵.

تراز جدید در بازار جهانی نفت و گاز و سهم بیشتر برای آسیا

گفتگوها

۱.

میزگرد صنعت نفت عراق ؛ برنامه های نوسعه ؛ فرصت ها و چالش ها

۲.

قطع تولید سوخت های فسیلی مساوی است با توقف رشد اقتصادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵