اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی دی 1385 شماره 87

مقالات

۱.

بلوک های نفتی ؛ عرصه ای برای اکتشاف نفت و گاز

۲.

پدیده جهانی شدن ؛ فرصتها و چالش های آن برای بازارهای جهانی نفت

۴.

بررسی تاثیر نوسانات ارزش دلار بر عرضه و تقاضای بازار نفت

۵.

قانون استقلال امور برق استان ها ، ورود به بازار برق و اولویت بهینه سازی مصارف و کاهش تلفات

۷.

Oil Contracts and Asymmetric Information

۹.

Oil Deals in Euro: Opportunities and Challenges

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵